Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 oktober 2004

Hjärthormon minskar behovet av dialys

Att ge kritiskt sjuka intensivvårdspatienter hjärthormon förbättrar njurfunktionen vid akut njursvikt och minskar behovet av dialys. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Efter större hjärtoperationer och operationer på de stora blodkärlen förekommer det ofta att akut njursvikt uppstår. Komplikationen är förenad med långvarig och ofta problemfylld intensivvård. Vid helt upphävd njurfunktion behöver patienten behandlas med dialys. Dialysbehandling av svårt sjuka intensivvårdspatienter är resurskrävande och förenad med flera komplikationer. Dialysbehandling är, i sig, dessutom en oberoende riskfaktor för ökad dödlighet hos dessa patienter.

h-ANP är ett kroppseget hormon som bildas i och frisätts från hjärtats förmak. h-ANP är en kärlvidgande substans som är av stor betydelse för regleringen av kroppens vätskebalans. Leg läkare Kristina Swärds avhandling visar att intravenös tillförsel av h-ANP vidgar njurens blodkärl och därmed förbättrar njurens förmåga att utsöndra slaggprodukter vid akut nedsättning av njurfunktionen.

I avhandlingen redovisas också data från en nyligen publicerad studie där kritiskt sjuka patienter med så kallad multipel organsvikt efter komplicerad hjärtkirurgi behandlades med h-ANP eller placebo vid begynnande njursvikt. Behovet av dialys minskade från 50 procent till 22 procent med h-ANP. Dessutom ökade h-ANP den dialysfria överlevnaden i jämförelse med placebo. Detta är den första studien där det visas att en substans gynnsamt kan påverka förloppet vid akut njursvikt med minskat dialysbehov som följd.

– Behandling med h-ANP vid akut njursvikt minskar alltså behovet av dialys och har därmed potentialen att förbättra överlevnaden, minska sjukligheten samt att förkorta vårdtiden och minska lidandet hos svårt sjuka intensivvårdspatienter, säger Kristina Swärd.

Avhandlingen är skriven av:

leg läk Kristina Swärd, telefon: 031-342 19 41, 031-40 21 10, 0708-40 21 10, e-post: kristina.sward@medfak.gu.se

Handledare:

adjungerad professor Sven-Erik Ricksten, telefon: 031-342 20 59, e-post: sven-erik.ricksten@aniv.gu.se

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för de kirurgiska disciplinerna, avdelningen för anestesiologi och intensivvård

Avhandlingens titel: Atrial natriuretic peptide in ischaemic acute renal failure

Avhandlingen är försvarad.

Kontaktinformation
Ulrika Lundin, informatör/pressansvarig

Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

telefon: 031-773 38 69, mobiltelefon: 070-775 88 51

e-post: ulrika.lundin@sahlgrenska.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera