Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 oktober 2004

Vegetationsfilter renar lakvattnet från vedupplag

Vegetationsfilter med exempelvis vide eller gräs fungerar bra för rening av förorenat lakvatten från de stora vedupplag som finns vid våra sågar och massabruk. Det visar jägmästare Maria Jonsson, institutionen för skogens produkter och marknader, i sin doktorsavhandling från SLU i Uppsala.

I de nordiska länderna lagras stora mängder timmer och massaved under bar himmel och besprutas kontinuerligt med vatten för att skyddas. För att lagringsmetoden ska bli framgångsrik krävs kunskap om både eventuella kvalitetsförluster i veden och om hur man ska hantera de stora mängder lakvatten som bildas.

Maria Jonsson har i sin avhandling studerat effekterna av våtlagring med brackvatten, vilket är vanligt längs kusten, utan att hitta befarade ökningar av metallinträngning från bark till ved. Eftersom barken är rik på metaller skulle dessa kunna tränga in och förorena veden. Studier har också gjorts på våtlagring med färskt respektive recirkulerat vatten. Ingen skillnad i vedens ljushet kunde märkas.

De stora mängder lakvatten, förorenat med bark- och vedrester, som bildas vid våtlagring av timmer och massaved kan renas till upp till 98 procent om det får passera genom vegetationsfilter. Olika typer av filter har undersökts, bland annat innehållande det välkända ogräset kvickrot. Hur mycket vegetationsfiltren bevattnas är av större betydelse för reningsförmågan än växtart och jordtyp i filtren. En lägre bevattningsintensitet ger bättre reningsförmåga.

Det är fredagen den 15 oktober 2004 kl 09.00 som jägmästare Maria Jonsson, institutionen för skogens produkter och marknader, SLU i Uppsala, försvarar sin doktorsavhandling med titeln Wet storage of roundwood – effects on wood properties and treatment of run-off water (Våtlagring av rundvirke – effekter på vedkvalitet och hantering av lakvatten).

Disputationen avser skoglig doktorsexamen.

Opponent är Dr. Scient Peder Gjerdrum, Skogforsk, Ås, Norge.

Länk till pdf-fil med avhandlingen: http://diss-epsilon.slu.se/archive/00000645/

Kontaktinformation
Mer information: Maria Jonsson, inst för skogens produkter och marknader, SLU i Uppsala, 018-67 24 98.
E-post: Maria.Jonsson@spm.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera