Artikel från Karolinska Institutet
7 oktober 2004

Svensk studie visar att rökning mångfaldigar risken för ledgångsreumatism

Det är 18 reumatologiska enheter runt om i Sverige som samarbetat för att göra studien möjlig. Med hjälp av information om rökvanor och blodprov från 1 906 svenskar har man visat att kombinationen ärftliga anlag och rökning gör risken för ledgångsreumatism upp till 15 gånger större.

– Vår studie visar vikten av att ta med både miljö- och genetiska faktorer i riskanalysen av sjukdomen, säger Lars Klareskog, professor vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset. Tidigare studier har inte kombinerat dessa båda faktorer.

Forskarna frågade efter en rad livsstilsfaktorer, bland annat rökvanor hos både patienter med reumatoid artrit och friska kontrollpersoner i samma ålder och med samma kön som patienterna. Därutöver analyserade man genetiska riskfaktorer för ledgångsreumatism med hjälp av blodprover från samma personer.

– Vi visste sedan tidigare att rökning enbart ger en fördubblad risk för RA, fortsätter Lars Klareskog. Men analyserna visade att för rökare som dessutom bär på anlag för RA ökas risken mellan sju och femton gånger, detta är nytt för oss.

De här resultaten förstärker vår kunskap om hur farlig rökning är för vår hälsa och visar att det som sker vid rökning förstärker den genetiska process som påverkar utveckling av ledgångsreumatism.

– Att låta bli att röka är den enskilt största förebyggande åtgärden man kan göra, säger Lars Klareskog. Unga människor som bär på ett anlag kan minska sin risk för reumatism genom att inte röka.

FAKTA/ Reumatoid artrit, RA
Reumatoid artrit, RA, är en vanlig sjukdom med en förekomst av 0,5-1 % i befolkningen, det vill säga ca 50 000 vuxna sjuka i Sverige. Antalet nyinsjuknade per år är 20-25/100 000 invånare. Insjuknandet kan ske i vilken ålder som helst, men är vanligast mellan 45 och 65 år, och är vanligare hos kvinnor än hos män. De samhällsekonomiska kostnaderna för reumatiska sjukdomar är avsevärda och uppgår till mer än 30 miljarder kronor årligen. Indirekta kostnader på grund av arbetsoförmåga utgjorde 2/3 av detta.

Kontaktinformation
För mer information:
Lars Klareskog, professor vid Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset, tel: 08-517 745 29, mob: 070-522 77 88 mail: Lars.Klareskog@medks.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera