Artikel från Örebro universitet
6 oktober 2004

Östeuropéer nöjda och missnöjda med demokrati

Medborgarna i de före detta kommunistiska länderna i Central- och Östeuropa är nöjda med demokrati som styrelseskick men missnöjda med det demokratiska systemets funktionssätt.

Detta visar statsvetaren Jonas Linde vid Örebro universitet i en doktorsavhandling. Linde finner ett gap mellan stödet för demokratins principer och hur det politiska systemet fungerar i praktiken.
– Betydelsen av detta gap kan tolkas på åtminstone två olika sätt, säger Jonas Linde. En pessimistisk tolkning är att om de politiska eliterna inte kan erbjuda ett regimalternativ som är attraktivt i medborgarnas ögon blir effekten ett ökat missnöje vilket i förlängningen kan hota stödet för demokratins principer. En mer positiv tolkning är att gapet inte innebär något större problem. Ett liknande gap har under en längre tid också kunnat observeras i etablerade demokratier och skulle kunna hävdas vara helt normalt just för en demokrati.
Det handlar i så fall om något som skulle kunna beskrivas som “tvivlande demokrater”, eller kritiska medborgare – tvivlande över vad systemet levererar samtidigt som de är övertygade om demokratins principiella fördelar gentemot andra styrelseskick. Sådana tvivlande demokrater skulle till och med kunna var tillgång för det demokratiska systemet.
– En demokratisk övertygelse i kombination med missnöje med effektiviteten kan tänkas vara en morot för politiskt engagemang, säger Jonas Linde.

I avhandlingen konstaterar Linde att demokratin är på god väg att befästas i de tio länder som ingår i hans studie. Åtta av länderna är numera medlemmar i EU, och två beräknas bli medlemmar 2007.
– Medlemskapet kan ses som en bekräftelse på demokratins konsolidering, eftersom ett fungerande och institutionaliserat demokratiskt system är ett krav på medlemskap i EU, säger Jonas Linde.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Jonas Linde på telefon: 019-30 35 85 , mobil: 0707-13 77 01,
e-post: jonas.linde@sam.oru.se

Avhandlingens titel är: “Doubting Democrats? A Comparative Analysis of Support for Democracy in Central and Eastern Europe”.

Pressbild på Jonas Linde finns att hämta på adressen www.oru.se/press/bildarkiv/jonas_linde

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera