Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2004

Reportrar på plats. Studier av krigsjournalistik 1960-2001

Doktorsavhandling i journalistik och masskommunikation av Karin Fogelberg

Avhandlingen studerar framväxten av krigsrapportering i den svenska public servicetelevisionens nyhetssändningar. I fokus står ett urval av medialt uppmärksammade krig under perioden 1960-2001: Kongo, Algeriet, Vietnam, Gulfkriget samt kriget i Afghanistan efter terrorattackerna i USA 2001.


Krigsjournalistiken studeras som en journalistisk genre genom studier av rapporter från krig som svenska reportrar gjort från platser i krigens närhet. I avhandlingen visas hur journalistikens villkor och konventioner skapar ramar för vad som kan skildras. Samtidigt påvisas att enskilda reportrar genom att hantera dessa villkor på olika sätt, i viss utsträckning kan göra personligt präglade skildringar av krig.


Den rapportering från krig som svenska reportrar gör ligger i grunden i linje med det officiella svenska förhållningssättet till konflikten och dess parter. Detta gällde likväl för rapporteringen om den algeriska befolkningens befrielsekamp mot kolonialmakten Frankrike som för rapporteringen om den USA-stödda Norra alliansens krigföring mot talibanregimen i Afghanistan.


Avhandlingen visar också att rapporteringen görs i lojalitet med dem som skildras. Det innebär att rapporteringsperspektivet avgörs redan i valet av var reportageteam geografiskt placeras i ett krigsområde. Även de krigförande parternas mediestrategier sätter ramar för vad journalistiken överhuvudtaget har möjlighet att få för information om krigsutvecklingen.


Rapportering om krigets militära skeenden görs i stort sett uteslutande med lojalitet med den militära part som skildras. Krigsutvecklingen beskrivs som oundviklig, den skildrade partens agerande skildras som logiskt och nödvändigt. Detta har konsekvenser för hur den andra militära parten, “fienden”, beskrivs i de militära berättelserna. Vän- och fiendeskildringar görs i polariserande termer, det är fienden och dennes agerande som skildras som problem och orsak till kriget och dess utveckling. I reportage som istället skildrar hur civila drabbas av kriget görs inte polariserade beskrivningar av fienden, där är det istället våldet, fattigdomen och själva kriget som beskrivs som problemen.
Avhandlingens titel: Reportrar på plats. Studier av krigsjournalistik 1960-2001
Avhandlingsförfattare: Karin Fogelberg , tel. 031-245475(bost.), 031-773 4944(arb.)
e-post:.karin.fogelberg@jmg.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Fil. dr. Kristina Riegert, Stockholm
Tid och plats för disputation: Fredagen den 15 oktober 2004 kl. 13.15, Hörsal Dragonen, Sprängkullsgatan 19, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera