Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2004

Populär och tvärvetenskaplig konferens: DNA-analyser, DNA-register och biobanker

Utvecklingen inom genetik och genteknik har de senaste årtiondena gått med stormsteg, och tränger allt djupare in i våra vardagsliv. Ändå står vi bara i början av en teknisk revolution. Och samtidigt som genetik och gentekniken skapar enorma möjligheter kan den också medföra problem.

Kommer det i framtiden vara möjligt att rutinmässigt analysera hela genomet? Kan sjukvårds-insatserna optimeras som en effekt av tidigare åtgärder baserade på kunskap om vår arvsmassa och livsstil? Säger DNA-profilen något om benägenheten för kriminellt handlande? Databaser med genetisk information – vilka regler, möjligheter och begränsningar finns? Kan vi hantera kunskapen om våra gener och vårt genetiska arv? Och vem har tillgång till denna kunskap?

Det här är några av de viktiga frågor som belyses i en öppen populär- och tvärvetenskaplig konferens: “DNA-analyser, DNA-register och biobanker”. Vilken ställning vi tar i de här frågorna kommer att spela stor roll för hur samhället kommer att se ut i framtiden. Det är därför viktigt att debatten inte bara förs bland en liten grupp experter, utan att så många människor som möjligt sätter sig in i frågorna, tar ställning och för fram sina synpunkter.

Inbjudna är politiker, forskare och företrädare för berörda myndigheter och organisationer. Platser är reserverade även för media.

Tid & plats:
14 oktober 2004, kl. 9:30 i Riksdagens andrakammarsal.

Fullständigt program: se länk nedan.

Arrangörer:
Konferensen arrangeras av Gentekniknämnden, BioteknikForum, Cancerfonden, Datainspektionen, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Vetenskapsakademien, Landstingsförbundet, RIFO – Sällskapet Riksdagsmän och Forskare, Rikspolisstyrelsen, Rättsmedicinalverket, Science Generation, Socialstyrelsen, Wallenberg Consortium North, Vetenskap & Allmänhet samt Vetenskapsrådet.

Kontaktinformation
Birgit Postol, assistent, Gentekniknämnden, 08-508 846 32 E-post: genteknik@genteknik.se
Marlene Truedsson, informatör, Vetenskapsrådet, 08-546 44 110 E-post: marlene.truedsson@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera