Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 oktober 2004

Ozon hämmar björkens tillväxt

Ozon hämmar tillväxten hos björk vid nivåer som ofta överskrids i södra Sverige. Särskilt känsliga är unga björkar och träd i ett fuktigt klimat, eftersom bladens porer är mer öppna hos dessa. Det visar Johan Uddling från Göteborgs universitet i sin avhandling.


Björken tar upp ozon via bladens klyvöppningar, som är små justerbara porer som ofta finns på bladets undersida. Dessa öppningar reglerar utbytet av vatten, koldioxid och andra gaser med atmosfären. I det skandinaviska klimatet, med fuktig mark och luft, är klyvöppningarna mer öppna än i ett torrare klimat, och därför blir växterna här mer känsliga för ozon.

Avhandlingen visar att ozon har en negativ inverkan på fotosyntesen och tillväxten. Vid förhöjda ozonhalter fälls bladen i förtid, innan kvävet på ett effektivt sätt dragits tillbaka till övervintrande delar av växten. Därmed förloras kväve som hade kunnat användas för tillväxt under kommande år. Unga träd drabbas särskilt hårt av ozon eftersom deras klyvöppningarna inte stänger sig lika lätt i varm och torr luft som de gör hos vuxna träd.

Minskningen i tillväxt hos björk är bättre relaterad till ozonupptaget genom klyvöppningarna än till koncentrationerna av ozon i den omgivande luften. Inom det internationella arbetet med att fastställa kritiska belastningsgränser för ozon, görs nu ansträngningar för att basera gränsvärdena på upptaget genom klyvöppningarna istället för på halterna i luften.

De negativa effekterna av ozon på tillväxt och bladens åldrande är betydande vid nivåer som ofta överskrids i södra Sverige. Eftersom både halterna av marknära ozon och användandet av björk inom svenskt skogsbruk förväntas öka, är det troligt att ozon kommer att bli en allt viktigare stressfaktor i svenska skogar framöver.

Pressmeddelandet går också att läsa här: http://www.science.gu.se/press/2004/johan_uddling.shtml

Johan Uddling disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i fysiologisk botanik vid Göteborgs universitet. Avhandlingen har titeln: “Uptake of ozone and its impact on silver birch”. Disputationen har ägt rum.

För mer information, kontakta:
Johan Uddling
Botaniska institutionen
Göteborgs universitet
Tel: 031-773 2631
Mobilnr: 070-27 73 335
E-post: johan.uddling@botany.gu.se

——————————————————–

Kontaktinformation
Camilla Carlsson, informatör
Göteborgs universitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Tel: 031-773 48 57
Fax: 031-773 48 39

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera