Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2004

Kunniga konsumenter får bäst avkastning på sina aktiefonder

Forskningsresultat från Handelshögskolan i Göteborg visar att de konsumenter som fått bäst avkastning på sina investeringar i aktiefonder är de som är kunniga, aktiva och villiga att ta risker. Det är avgörande att ha ett engagemang för aktiemarknaden och att aktivt bevaka utvecklingen. På Handelshögskolans dag den 3 oktober berättar professor Rita Mårtenson mer om sina forskningsresultat inom området.

Man måste inte vara expert i professionell bemärkelse för att vara kunnig på aktiefondsmarknaden. Man kan få mycket kunskap om man har förmåga och möjlighet att ta till sig relevant information som publiceras i affärspressen. Forskningsresultatet visar också att de konsumenter som har egna kontaktpersoner hos bankerna är mycket nöjda med detta och att dessa rådgivare påverkar kundlojaliteten.

Intresset för aktiefonder har ökat dramatiskt under de senaste två decennierna och idag äger de flesta svenskar aktiefonder. Svenskarna är i ett världsperspektiv unika på två sätt. Ingen annan nationalitet satsar en så stor del av sitt sparande på aktier som svenskarna samt att man infört PPM-systemet som i praktiken gör alla till aktörer på aktie- och räntefondsmarknaden. Generellt sett har de flesta aktiefondsköparna lågt engagemang och låg kunskap om aktiemarknaden. Deras intresse ligger i att få en något bättre avkastning på sitt sparande än den ränta som bankerna betalar.

Marknadsföringsgruppen vid Företagsekonomiska institutionen bedriver sedan många år forskning om investeringar i aktiefonder. Förutom ovanstående exempel diskuteras frågor som t ex “Hur påverkar kunskap och engagemang PPM fondsvalet?” och “Vad kännetecknar etiska fonder och vilken roll spelar de?”

På Handelshögskolans dag presenteras forskning och resultat under temat
Aktiefondsköp: kunskap, etik och rådgivning
Sal B32, kl 11.45 – 13.15 (för hela temat)

På vår webbplats finns två intressanta rapporter av professor Rita Mårtenson:
“Framgång på aktiemarknaden: kunniga konsumenter får högre avkastning”
“Kontaktpersoners inflytande på kundernas aktiefondsval”
Adressen är: http://www.handelsgu.webhotel.tripnet.se/item.aspx?id=7243


Övriga programpunkter på Handelshögskolans dag den 3 oktober:
Alla programpunkter äger rum på Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg

Företagen och samhället
En serie samtal om företagens roll och ansvar i samhället.
Värd och moderator för samtalen är Karl Palmås, projektledare för “Business in Society”.
Sal: B33, kl 11.00 – 15.00 (för hela temat)

Kan företag vara etiska?
Om företagandet ur ett etiskt perspektiv.

Har företagandet politiserats?
Om direktörer, ingenjörer och konsumenter som politiska aktörer.

Vem tar ansvar för finansbubblor och börsras?
Om företagens, bankernas och mediernas ansvar på finansmarknaden.

Redovisning i entreprenörskap
Forskningsprogrammet handlar om att studera hur entreprenörer använder redovisning när de utvecklar och introducerar nya produkter. Professor Olov Olson, Företagsekonomiska institutionen, presenterar programmet.
Sal B34, kl 11.30 – 13.00 (för hela temat)

Snabbt organiskt växande företag i Sverige – tillväxttakt, kassaflöde och konkurser
Entreprenörers delaktighet i att producera redovisning
Framgångsrika entreprenörer och redovisning
Redovisningens roll i entreprenöriellt risktagande


Ett mer detaljerat program för Handelshögskolans dag finns på http://www.handelsgu.webhotel.tripnet.se/item.aspx?id=7096

Välkommen!

Handelshögskolans dag ingår i Universitetets vecka och vänder sig till den breda allmänheten. I populärvetenskapliga föreläsningar presenteras ett urval av vår forskning.

För ytterligare information kontakta:
Maria Norrström, informatör
Telefon: 031-773 12 47, mobil: 0709-22 66 89
E-post: Maria.Norrstrom@handels.gu.se

_____________________________________________________
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Kontaktinformation
Maria Norrström, informatör
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Fakultetskansliet
Box 600, 405 30, Göteborg
Telefon: 031-773 1247 Telefax: 031-773 1402
Mobil: 0709-22 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se
www.handels.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera