Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2004

Visionen om IT i undervisning

Många tror idag att informationstekniken löser de mest skiftande problem inom undervisningsområdet. I sin avhandling hävdar Lars-Erik Jonsson att man inte entydigt kan säga att undervisning blir bättre med IT. Han visar däremot att tillfrågade personer oftast tror att undervisning kan förändras med hjälp av IT.

I fyra delstudier undersöks grundskolor, gymnasier, doktorandutbildning och militär flygförarutbildning. Studierna visar att teknologin i första hand anpassas till normalaktiviteten inom en viss verksamhet d.v.s. man försöker använda teknologin till att göra samma saker fast lite lättare och snabbare. Avhandlingen visar också på ett samband mellan teknologi, innehåll och pedagogisk metod. Inom det allmänna skolväsendet är man oftare inriktad på s.k. moderna undervisningsmetoder än på vad eleverna skall lära sig medan specialiserade utbildningar tar innehållet som utgångspunkt och låter metoderna förbli mer eller mindre oreflekterade. När det gäller sambandet mellan metod och innehåll, undrar Jonsson (lite skämtsamt) hur det skulle se ut om man inom flygförarutbildningen prioriterade metoder framför inlärningsmål t.ex. om någon föreskrev ett individuellt problembaserat lärande (Hitta det bästa sättet att flyga en JAS 39 Gripen!). En slutsats i avhandlingen är att en tekniskt välutrustad undervisningsmiljö inte per automatik erbjuder kvalificerad utbildning d.v.s. hög teknisk kompetens innebär inte nödvändigtvis motsvarande didaktiska kompetens. Man kan också vända på resonemanget och säga att inget garanterar att erfarna pedagoger förmår använda teknologi för undervisning på optimalt sätt. Det är därför nödvändigt att betrakta lärande med informations- och kommunikationsteknologi som ett eget forskningsområde. Lars-Erik Jonssons avhandling torde kunna läsas av såväl intresserade lekmän som av forskare då den innehåller både omfattande beskrivningar på vardagsspråk och teoretiska analyser. Avhandlingen har tre huvuddelar: Approaching the Field är en introducerande avdelning där forskningsområdet överblickas. Empirical Studies innehåller fyra studier studier, Making Sense of ICT in Class, Practicing Distance Education, Disseminating ICT in Educational Practice och Conditions of Learning in Fighter Pilot Training. Conclusions innehåller en diskussion av resultaten och en teoretisk integration av avhandlingens resultat. Författare: Lars-Erik Jonsson, epost: lars-erik.jonsson@ped.gu.se Titel: Appropriating Technologies in Educational Practices. Studies in the Contexts of Compulsory Education, Higher Education, and Fighter Pilot Training Disputation: Fredagen den 22 oktober, kl. 09.15 i sal D3 50, Pedagogen, GU

Kontaktinformation
Anki Gustafsson
Tel: 031-773 22 95
anki.gustafsson@ped.gu.se

Göteborgs Universitet
Fakultetskansliet för utbildningsvetenskap
Forskarutbildningarna
Box 300
405 30 GÖTEBORG

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera