Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 september 2004

Laborationer gynnar lärandet

Christina Bergendahl, Umeå universitet, har i sin avhandling undersökt vägar att genom laborativt arbete utveckla studenternas kompetens vid universitetsstudier i biokemi samt hur arbetet bedöms-betygsätts.

Studenternas syn är klar. För dem är laborationerna avgörande för lärandet i biokemi och de tycker därför också att det är viktigt att det arbetet bedöms.

Utgångspunkten för Bergendahls studie var att det hävdas att experimentellt arbete i naturvetenskapliga ämnen är viktigt för lärande.

– Men jag tyckte också att det var berättigat att fråga vad studenterna lär sig under laboratoriearbete. De laborativa momenten i exempelvis kemikurser anses centrala, men de är både tidskrävande och dyra. Samtidigt tycks det experimentella arbetet sällan tas på allvar i tillräckligt hög grad för att tas med i bedömningen av studenternas uppnådda kunskap, säger Christina Bergedahl.

– Om examinationen är viktig för vad man lär sig så borde den kunna utnyttjas på ett positivt sätt i syfte att nå de uppsatta lärandemålen. Kurser och examinationsuppgifter skulle strategiskt kunna designas för ett meningsfullt lärande, menar Bergendahl.

Syftet med avhandlingsarbetet har varit att hitta vägar som kan användas för att utveckla studenternas kompetens, att nå mer komplexa lärandemål och att hitta olika vägar att bedöma komplext lärande i biokemiundervisningen på universitetsnivå.

– Speciellt har jag studerat hur utveckling och bedömning av experimentellt arbete kan utnyttjas som hjälpmedel för att stödja lärandet, berättar Bergendahl

I avhandlingen analyseras hur förändringar av två kemikurser påverkar lärandet.
Huvudresultaten kan sammanfattas i följande mer generella punkter:

• Studenter ser det experimentella arbetet som avgörande för sitt lärande i biokemi och att det därför är viktigt att bedöma.
• Det är viktigt att involvera både studenter och lärare i diskussionen av mål och kriterier. Dessutom visade studien klart betydelsen av att uttrycka dessa mål och kriterier tydligt.
• Introduktionen av fler och relevanta bedömningsformer hjälper studenterna att göra framsteg och att utveckla sin kompetens. En kombination av metoder krävs dock för att man skall kunna göra en högkvalitativ och allsidig bedömning.
• Ett mindre detaljstyrt experimentellt arbete utvecklar studenternas lärande: att planera, angripa problemet ur olika perspektiv, att utvärdera och ta ställning till sina egna resultat befrämjar utvecklingen av kompetens och medför fördjupning av kunskapen.
• Feedback från lärare och studenternas egen reflektion om både ämnesinnehåll och sitt eget lärande, liksom känslomässiga faktorer visade sig vara centrala för komplext lärande.

E-publicering av avhandlingen finns på: http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=313

Lördagen den 2 oktober försvarar Christina Bergendahl, kemiska institutionen, Umeå universitet , sin avhandling med titelnDevelopment of Competence in Biochemical Experimental Work. Assessment of complex learning at university level.
Disputationen äger rum den 2 oktober 2004 kl.10.00 i sal KB3A9, KBC-huset.
Fakultetsopponent är professor Lars Owe Dahlgren,institutionen för beteendevetenskap, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Christina Bergendahl nås på:
Kemiska institutionen, Umeå universitet
Tel: 090-786 68 27
E-post: Christina.bergendahl@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera