Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2004

Stark gemensam forsknings- och utbildningsmiljö i Sydost

Rektorerna vid Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet vill bygga en gemensam stark forsknings- och utbildningsmiljö för att hålla en fortsatt hög kvalitet och öka konkurrenskraften. För att utreda möjligheterna till fördjupat samarbete har Hans Odenö, Linköpings universitet och tidigare rektor för Mälardalens högskola, tillsatts som projektledare för ett projekt som pågår till hösten 2005. Projektet ska resultera i ett beslutsunderlag hösten 2005 till lärosätenas styrelser som i sin tur fattar beslut om vilka förslag till samordning som ska genomföras.

Områden för vidare analys inom grundutbildning, forskarutbildning och forskning:

• Omvårdnad och socialt arbete
• Ingenjörsutbildningar samt anknytande utbildningar på mastersnivå och doktorsnivå samt eventuellt civilingenjörsutbildning
• Matematik, framför allt forskarutbildning
• Ekonomutbildning samt anknytande utbildningar på mastersnivå och doktorsnivå
• Lärarutbildning samt anknytande utbildningar på mastersnivå och doktorsnivå
• Designutbildning samt anknytande utbildningar på mastersnivå och doktorsnivå
• Administration och stödfunktioner

BAKGRUND
Högre utbildning och forskning blir allt mer konkurrensutsatt. Universitet och högskolor konkurrerar om studenter till sina utbildningar och om externa forskningsmedel till forskning och forskarutbildning. Det ökade antalet studenter ställer krav på ökad undervisning, men resurserna räcker inte.

Rektorerna i Sydost vill genom samarbete, samordning och profilering göra forskning och utbildning i sydöstra Sverige tillräckligt stark för att kunna konkurrera både nationellt och internationellt om forskningsmedel, studenter och personal.

När detta blir verklighet kommer studenter och personal att snabbt vilja förflytta sig mellan lärosätena. Det ställer i sin tur krav på bättre infrastruktur i sydöstra Sverige.

SYDOST FÖREGÅNGARE
Nationellt och internationellt samarbete mellan olika lärosäten sker i stor omfattning mellan forskare i olika forskningsprojekt, i forskarskolor, utbildningar med mera.

Samarbete på ledningsnivå är däremot ovanligt. Växjö universitet och Högskolan i Kalmar är redan föregångare. 2003 koncentrerades biovetenskap till Kalmar och språk, exklusive engelska, till Växjö.

Att lärosätena i sydöstra Sverige knyts närmare varandra ska inte ske på bekostnad av det värdefulla samarbete som redan finns eller planeras med andra lärosäten. Det påbörjade projektet ska ses som ett unikt initiativ för att ta ett helhetsgrepp kring samordning av verksamheterna vid tre lärosäten.

Kontaktinformation
Rektor Lars Haikola, telefon 0455-38 50 01, 073-396 51 16, eller informationschef Lennarth Förberg, 070-833 60 33, Blekinge tekniska högskola.

Rektor Agneta Bladh, 0480-44 60 02 eller informatör Karin Alvelid,070-922 94 35, Högskolan i Kalmar.

Rektor Johan Sterte, 0470-70 87 60, 070-538 35 36 eller informationschef Håkan Jalling, 070-660 64 33.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera