Artikel från VTI

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2004

“Ökad hjälmanvändning behövs för alla cyklister i Sverige”

“Det rimmar illa med nollvisionen att 45 cyklister dör och ytterligare 1500 läggs in på sjukhus för skallskador årligen till följd av cykelolyckor. Många av cyklisterna hade antingen aldrig omkommit eller hade sluppit skallskador om de använt cykelhjälm”, säger Sixten Nolén.

Det menar forskaren Sixten Nolén på VTI som på fredag 1 oktober lägger fram sin doktorsavhandling om användandet av cykelhjälm i Sverige.

I avhandlingen konstateras bland annat att för att kunna uppnå en kraftigt ökad hjälmanvändning bland alla cyklister i Sverige tyder befintlig forskning på att det inte räcker med enbart informationsåtgärder utan det tycks också behövas en generell cykelhjälmslag för alla cyklister.

I Sverige använder idag i genomsnitt 15-20 procent av alla cyklister hjälm. Hjälmanvändningen är högst bland barn under 10 år med 35 procent. Därefter kommer skolbarn med 33 procents användning. Sämst är vuxna, där endast ca 14 procent använder cykelhjälm. Forskning visar att cyklisters hjälmanvändning kan ökas genom ett långsiktigt och aktivt informationsarbete, men klart högst hjälmanvändning har uppnåtts i de länder som infört obligatorisk hjälmanvändning för alla cyklister. I avhandlingen beskriver Sixten Nolén bland annat hur införandet av cykelhjälmslagar har fungerat i Australien, Nya Zeeland och Nord-Amerika. Som en följd av förändrad lagstiftning och aktivt informationsarbete har cykelhjälmsanvändandet i dessa länder gått från 30-40 procent upp till 80 procent.

Införandet av en lag med obligatoriskt hjälmanvändande för alla cyklister i Sverige, kombinerat med informationsinsatser, skulle kunna öka hjälmanvändningen kraftigt, vilket skulle innebära 10-15 färre dödsfall årligen bland cyklisterna i Sverige och en minskning av skallskador på grund av cykelolyckor med ca 500 personer.

“Regeringen har beslutat att det från och med årsskiftet blir obligatoriskt för barn under 15 år att använda cykelhjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Risken finns att förordningen endast får en begränsad effekt, då barn under 15 år inte är straffskyldiga. Samtidigt är det bättre än ingen lag alls”, menar Sixten.

I Motala infördes en lokal “cykelhjälmslag” 1996, som fick starkt genomslag de första sex månaderna. Cykelhjälmanvändningen ökade bland barn upp till tolv år från 65 procent till 76 procent. Men två och ett halvt år senare var användandet tillbaka på 65 procent bland skolbarnen och bland vuxna var användningen endast ca 10 procent. Meningen med Motalas hjälmlag var att öka hjälmanvändningen både bland barn och vuxna. Det är vuxna som står för den större delen av skallskadorna och cykelolyckor med dödlig utgång.

Avhandlingens titel är “ Increased bicycle helmet use in Sweden – Needs and possibilities”. Disputationen äger rum 2004-10-01 [09.30] vid Hälsouniversitetet i Linköping.

Kontaktinformation
Sixten Nolén, forskare VTI, 013-20 41 32, 073-060 45 05.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera