Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 september 2004

“Nya” managementidéer – hur viktiga är de?

Att ta till sig ny kunskap och nya sätt att “leda och fördela” arbetet anses allmänt som ett villkor för att behålla sin konkurrenskraft.Men är det verkligen sant?Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att även företag med traditionell struktur och ledningsfilosofi – företag som till synes inte gör något alls för att förändras – kan behålla sin konkurrenskraft, öka sin produktivitet och växa.

Lena Rantakyrö, doktorand vid Luleå tekniska universitet, har studerat processer och förhållanden i små företag, det vill säga företag med färre än 50 anställda som verkar i huvudsak inom verkstadsindustrin.
Syftet har varit att ta reda på om och på vilket sätt företagen implementerat moderna managementkoncept. Arbetet omfattar fyra delstudier och 35 företag i östra Norrbotten, småländska Gnosjö och staten Minnesota i USA.

Resultaten visar att även företag med traditionell struktur och ledningsfilosofi, som till synes inte gör någonting för att förändras, både kan bibehålla sin konkurrenskraft, öka sin produktivitet och växa.
Ledarna i de studerade företagen använder i mycket liten utsträckning konventionella ledningsverktyg och den strategiska ledningen är mer eller mindre integrerad med den operativa ledningen.

– Strategier snarare uppstår än formuleras efter analys av interna och externa förhållanden och den strategiska processen bygger i huvudsak på ledarnas känsla, intuition och erfarenhet, säger Lena Rantakyrö.

– Lärandet är mer inriktat på att personalen ska klara nuvarande uppgifter än på att utveckla personalen för framtida uppgifter eller för ett mer aktivt deltagande i förändringsarbete. Företagen är tämligen stabila internt med en stark centraliserad ledning, vilket är en förutsättning för extern flexibilitet.

De små företagen i Lena Rantakyrös studier har alltså inte i någon större utsträckning influerats av moderna managementkoncept och de är strukturellt och i organiserandet av olika processer tämligen traditionella.
Å andra sidan – en djupare analys av ett flertal av dessa “nya” managementkoncept visar att koncepten i sig kanske inte innehåller så mycket nytänkande som vi gärna vill tro …

Vad gör då att de små företagen överlever och utvecklas utan att anamma organisationsmodet?

– Det kan bero på att de inte ödslar tid och kraft på att implementera något som de redan har praktiserat i åratal, utan i stället intuitivt och logisk – på samma sätt som man gjort i 100 år – försöker svara upp mot de krav som ställs av omvärlden, säger Lena Rantakyrö.

Lena Rantakyrö och född och uppvuxen i Överkalix och har alltid bott och arbetat i Norrbotten. Hon har tidigare arbetat i olika administrativa befattningar, bland annat som administratör på Luleå tekniska universitet under hela 1980-talet. Åren 1990-95 var Lena Rantakyrö handläggare på dåvarande Arbetslivsfonden i Norrbottens län och arbetade då med organisationsutveckling i mindre företag.

– En erfarenhet från det arbetet var att man i olika myndigheter och organisationer ganska okritiskt försöker överföra modeller och koncept som utarbetats i och för stora organisationer till de små företagens verklighet. Detta var också upprinnelsen till mitt forskningsintresse för de mindre företagens organisationslogik, säger Lena Rantakyrö.

Fredagen den 1 oktober disputerar Lena Rantakyrö med sin doktorsavhandling Still searching the best way … – A multiple-case study in small industrial organizations.

Upplysningar: Lena Rantakyrö, tel. 0920-49 14 17, 070-292 43 00, lena.rantakyro@ltu.se eller universitetets pressansvariga Lena Edenbrink, tel. 0920-49 16 22, 070-679 16 22, lena.edenbrink@ltu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera