Artikel från vr_admin

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2004

Pressinbjudan – VIND 2004 – Nationell vindenergikonferens på Chalmers i Göteborg, 28-29 september

Mer än 150 deltagare från företag, myndigheter, forskarvärlden och intresseorganisationer samlas under två dagar för att diskutera de högaktuella frågorna om vindkraftens utbyggnad i Sverige – hur, var, när och varför. Media inbjuds att delta.

Runt om i Europa sker en omfattande utbyggnad av vindkraft. Frågan om var i Sverige en utbyggnad kan ske berör många. Fram till år 2006 ska därför passande land- och havsområden pekas ut. För- och nackdelar med att etablera vindkraft till havs eller i fjällen utreds för närvarande av såväl lokala och nationella myndigheter som vindkraftprojekterande företag.

Föredragen på VIND 2004 kommer att belysa hur vindkraften passar in i vårt lands energisystem och på vilka ekonomiska villkor den kan konkurrera. Konferensen kommer också att tydliggöra vilka frågor som vindkraftsforskning kan och bör ge svar på.

I en workshop ges deltagarna också möjlighet att lämna sina synpunkter på vilka frågor som bör prioriteras inom framtida forskning om vindkraft. Flera inslag med internationella utblickar ger perspektiv på den svenska utvecklingen.

Programmet återfinns på http://www.vindenergi.org/ eller direktlänk http://www.vindenergi.org/Vind2004/Vind2004_program.pdf

Konferensen startar tisdagen den 28:e september klockan 9.00.
Konferenslokal: SAL RunAn i Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg.
Karta, se: http://www.chalmers.se/HyperText/Kartor.html


FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, arrangerar VIND 2004 på uppdrag av Energimyndigheten. Detta är den 13:e nationella vindenergikonferensen sedan starten 1984.

Kontaktinformation
Avsändare: FOI, Energimyndigheten och Chalmers Tekniska Högskola

Kontaktpersoner:
Sven-Erik Thor, FOI, 070-772 8786
Ola Carlson, Chalmers, 073-978 7597
Anders Björck, Energimyndigheten, 070-207 4568

Praktiska upplysningar:
Ann-Christine Nordin, Chalmers, 073-079 4365
Åsa Elmqvist, FOI, 070-200 9984
Göran Ronsten, FOI, 070-594 6570

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera