Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2004

Svensk forskare får årets Lennart Nilsson-pris

LENNART NILSSON AWARD år 2004 tilldelas den svenske forskaren Göran Scharmer, professor vid Kungliga Vetenskapsakademien och Stockholms universitet.

Göran Scharmer får priset “för sitt banbrytande arbete med att visa solen på ett helt nytt vis. I ’Lennart Nilssonsk anda’ har han lyckats synliggöra det som tidigare varit osynligt. Hans unika närbilder av solen förenar forskning av yppersta klass med estetisk skönhet”, heter det i styrelsens motivation.

Göran Scharmer är född 1951 och har arbetat med solforskning sedan 1984. Hans arbete med att konstruera “Det svenska 1-m solteleskopet” har möjliggjort närbilder av solen vilka betecknas som ett vetenskapligt genombrott. De har publicerats i de ledande tidskrifterna Science, Nature och National Geographic Magazine. År 2002 beskrev Science dessa bilder som en av årets tio viktigaste vetenskapliga händelser. Göran Scharmer är chef för Vetenskapsakademiens institut för solfysik och hans forskning bedrivs till stor del på Kanarieöarna där solteleskopet finns.

Priset på 100.000 kronor delas ut i anslutning till Karolinska Institutets årliga installationshögtid i Berwaldhallen i Stockholm torsdagen den 4 november.

Pristagaren Göran Scharmer presenteras personligen på Bokmässan i Göteborg i kväll den 24/9 kl 17-19 i anslutning till seminariet Images in Science.


Information om priset och pristagaren samt text- och bildmaterial kan hämtas på Karolinska Institutets hemsida www.ki.se

Materialet står fritt till förfogande vid presentation av LENNART NILSSON AWARD.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
fotograf Staffan Larsson, tel: 070-484 00 91
fotograf Jacob Forsell, tel: 070-744 78 78
professor Lennart Möller, Karolinska Institutet och Novum, tel: 08-608 91 89 eller 070-554 09 24.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera