Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2004

Motivation kan påverka minnesprestation

Det visar den avhandling som Leonard Ngaosuvan, Umeå universitet, lägger fram den 28 september. Resultaten av de minnestester som deltagare fick göra visade att motivations-skillnader kan påverka minnesprestationen.

Vi har länge känt till att motivation är positivt för lärandet. Motiverade personer studerar till exempel under längre tid eller repeterar oftare jämfört med andra. Däremot har det hittills varit svårt att skapa instruktioner som verkligen motiverar försöksdeltagare experimentellt.

Vidare har det varit oklart hur dessa instruktioner kan påverka minnesprestationen när det inte finns möjligheter att studera eller repetera under längre tid.

Syftet med Ngaosuvans avhandling var att utveckla kraftfullare motivationsinstruktioner och att undersöka hur dessa påverkar episodisk minnesprestation.

Avhandlingen visar att motivation kan påverka minnesprestation även om det inte finns skillnader i uppmärksamhet eller repetitionstid. Detta kräver dock att motivations-instruktionerna baserar sig på flera olika teorier.

En delstudie, som innehöll ett test som handlade om att återge ord, visade att manliga universitetsstuderanden som tävlade i lag (utan samarbete) mot ett fåtal lag presterade bättre än de som tävlade mot ett stort antal lag. Denna motivationsinstruktion utnyttjar således både vinstchans och grupprocesser för att skapa en motivationsskillnad som i sin tur påverkade minnesprestationen. Vidare påverkade denna instruktion bara fri återgivning, när deltagarna skriver upp så många ord som möjligt, men inte förmågan att känna igen ord. Detta resultat antyder att det är under själva testet som motivation har sin starkaste påverkan på episodisk minnesprestation.

E-publicering av avhandlingen finns på:
http://publications.uu.se/umu/theses/abstract.xsql?dbid=304

Tisdagen den 28 september försvarar Leonard Ngaosuvan, institutionen för psykologi, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Motivation and episodic memory performance. Svensk titel: Motivation och episodisk minnesprestation. Disputationen äger rum kl 10.15 i Hörsal B, Samhällsvetarhuset. Fakultetsopponent är professor Carl-Martin Allwood, institutionen för psykologi, Lunds universitet.

Leonard Ngaosuvan är uppvuxen i Västerås. Han genomgick sin grundutbildning, kognitionsvetenskapligt program vid högskolan i Skövde.

Kontaktinformation
Leonard Ngaosuvan nås på:
Institutionen för psykologi, Umeå universitet
Tel: 090-786 64 01
E-post: Leonard.ngaosuvan@psy.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera