Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 september 2004

Internationell utbildningför bevarat kulturarv

En helt ny verksamhet inom SIDAs interntionella hjälpverksamhet är insatser för kulturarvet. Den väckte uppmärksamhet på World Urban Forum i Barcelona förra veckan.Det har också lett till en ny kurs på LTH, på uppdrag av SIDA, för att utbilda experter från utvecklingsländer i svensk och internationell byggnadsvård, “Conservation and Management of Historic Buildings”.

Just nu är 28 experter från 18 länder i Afrika och Asien i Lund för en första delkurs på tre veckor. Den andra fasen av kursen bygger på arbete i hemlandet och den tredje genomförs om sex månader i Sydafrika (för afrikanerna) och Jordanien (för asiaterna).
Bakom kursen står två avdelningar vid LTH, Bebyggelsevård med professor Kerstin Barup och Boende och bostadsutveckling med arkitekt Johnny Åstrand som föreståndare.
Vid ett frukostmöte på måndag 27 september kl 10.00 kan representanter för media träffa dem och deras kolleger Mats Edström och Annete Jere samt några av de internationella kursdeltagarna. Kaffe med tilltugg serveras och frågor besvaras. Lokalen heter HDM Studio och finns längst till vänster (norr) i A-husets foajé tillsammans med bl a husets fotograf.
Det byggda kulturarvet är en existerande tillgång som kan stärka en hållbar utveckling, fattigdomsbekämpning och historisk identitet. Detta kulturarv måste vidmakthållas kunskaps-mässigt och fysiskt på lokal nivå. I utvecklings-länder finns ofta det äldre byggnads-beståndet i de fattigaste delarna. Detta är både ett hot och ett skydd för bebyggelsen – felaktiga insatser kan leda till att kulturvärden förintas.
Väpnade konflikter har ofta kulturarvet som måltavla för att radera bort historia. En utveckling från fattigdom och konflikter är beroende av att bevara och skydda den identitet och de historiska vittnesbörd som finns i byggnadskulturen.

Kontaktinformation
Frågor besvaras också på telefon av Johnny Åstrand, tel: 046-222 92 44, eller 070-663 67 72.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera