Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2004

Nya metoder för snabbare industriell bioteknik

Hur mycket blev det av rätt produkt? Hur ska man snabbt rena fram just det ämne man vill?Johan Lindholm har under sitt avhandlingsarbete utvecklat nya metoder för två viktiga områden för bioteknikindustrin.

Vid bioteknologisk produktion är det av ekonomiska skäl viktigt att snabbt kunna avgöra om rätt produkt bildas (kvalitativ analys) under processens gång samt kunna mäta i vilken koncentration (kvantitativ analys) produkten bildas. I dagsläget saknas detaljerade rekommendationer för hur analyser skall utföras vid bioteknologiska processer. I denna avhandling ges avhandling riktlinjer för hur analytisk metodutveckling och validering inom detta område bör utföras. Steroiden 9a-hydroxyprogesteron har använts som modellsubstans.

Johan Lindholm utvecklade en metod där en vätskekromatograf kopplas till en multivåglängdsdetektor och en masspektrometer för snabb preliminär identifikation och koncentrationsbestämning av produkten. Dessutom ger han rekommendationer för hur riktigheten vid koncentrationsbestämningarna skall höjas.

Storskalig kromatografi är en kraftfull separationsmetod för upprening av substanser från komplexa provblandningar. En sådan provblandning kan vara processvätska från en bioteknologisk process. Ett annat exempel kan vara en blandning av molekyler som är spegelbilder till varandra, där de rena spegelbildsmolekylerna måste isoleras för att kunna användas som läkemedel (t.ex. läkemedlet Nexium mot magsår).

Storskalig vätskekromatografi är en ofta använd separationsmetod inom läkemedels- och kemiteknisk industriell produktion men är både kostsam och komplicerad att optimera genom “trial-and-error”. Datorbaserade modelleringar kan användas för att optimera denna storskaliga kromatografi, men det krävs giltiga parametrar som indata i dataprogrammen, och metoderna för att ta fram sådana parametrar fungerar dåligt och är tidskrävande.

Johan Lindholm har tagit fram nya metoder för att kunna bestämma dessa parametrar snabbare och enklare än vad som tidigare varit möjligt. Genom att använda denna metod har för första gången någonsin parametrar för en fyrakomponentsblandning tagits fram. De modellerande separationerna gjorda med parametrar framtagna med den nya metoden visar mycket bra överrensstämmelse med motsvarande experimentella separationer. Detta visar att den nyutvecklade metoden fungerar väl och har möjlighet att bli tids och kostnadsbesparande vid industriell processutveckling.

Kontaktinformation
För mer information kontakta: Johan Lindholm, tel. 018-471 4683, 0702-289249 eller via e-post Johan.Lindholm@ytbioteknik.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera