Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2004

När lodjur dödar rävar gynnas småviltet

Den svenska lodjursstammen växer idag, men detta tycks inte minska mängden småvilt i skogen. I stället är det räven som får stryka på foten, visar J-O Helldin vid SLU:s forskningsstation Grimsö i Bergslagen. Lodjuren både dödar och äter räv, och dessutom undviker räven lodjurstäta områden. Lodjuret kan alltså kompensera för sitt eget uttag av småvilt genom att också döda räv.

Lodjur livnär sig i huvudsak på rådjur, men också på småvilt som hare och skogsfågel. Räven är alltså inte något viktigt bytesdjur, utan lodjurets motiv för att döda räv kan istället vara att eliminera en konkurrent och kanske också fiende till de egna ungarna. Lodjur kan ta fullt friska, vuxna rävar, vid alla tider på året, men särskilt utsatta är de små rävvalparna. Och även om ett enskilt lodjur bara tar några enstaka rävar per år kan detta vara tillräckligt för att påverka rävstammen.

J-O Helldin och hans kollegor har följt viltbeståndens utveckling i Grimsöskogarna i över 30 år. När det gäller rävar har forskarna gjort flera intressanta iakttagelser sedan lodjuren dök upp för ca 10 år sedan. Antalet rävkullar har till exempel halverats, och omkring hälften av de rävar som dör varje år beräknas ha fallit offer för lodjur. En annan förändring är att rävarna allt oftare drar sig mot bebyggelse och jordbruksmark, kanske för att undvika de lodjurstäta områdena.

Eftersom tidigare studier i området visat att räven kan hålla nere småviltstammarna, har forskarna förväntat sig att lodjurens ankomst skulle förbättra villkoren för småviltet. Så tycks också vara fallet. Bestånden av skogshare och skogshöns ökade några år efter att lodjuren etablerat sig i området. Lodjuret tycks alltså kompensera för sitt eget uttag av hare och skogsfågel genom att också döda räv.

Förhållandet mellan lodjur och räv är inte unikt. Aggressivitet och dödande mellan rovdjur av olika arter verkar snarare vara regel än undantag i naturen, och det finns flera exempel på hur ett större rovdjur kan minska antalet av ett mindre. Några av de bäst studerade artparen är lejon/gepard, varg/prärievarg, panterlo/egyptisk mungo samt rödräv/fjällräv. Efter den utrotning av stora rovdjur som skett på många håll i världen har de medelstora rovdjuren ökat i antal, vilket i sin tur har lett till en ökad predation på mindre bytesdjur.

Stora rovdjur kan därför sägas ha en nyckelroll i ekosystemen. Det faktum att deras predation på mindre rovdjur kan leda till växande bestånd av en del viltarter kan verka överraskande, och kan kanske leda till en ökad tolerans för stora rovdjur, bland annat inom jägarkåren.

Kontaktinformation
J-O Helldin, viltforskare vid Grimsö forskningsstation, Inst. för naturvårdsbiologi, SLU
0581-69 73 08, 070-607 53 22, j-o.helldin@nvb.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera