Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 september 2004

Frankrike, Storbritannien och Tyskland: de storas säkerhetspolitiska samarbete

En vanlig föreställning är att utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete i Europa framför allt äger rum mellan Frankrike och Tyskland, medan Storbritannien i huvudsak vänder sig mot USA. Att verkligheten är betydligt mer mångfacetterad visar Gunilla Herolf i sin avhandling i statsvetenskap vid Stockholms universitet.

Gunilla Herolf tar upp det europeiska samarbetet i samband med två kriser: den ena gäller samarbetet efter den sovjetiska invasionen i Afghanistan i december 1979 och den andra gäller det samarbete som ägde rum i samband med oroligheterna i Makedonien våren 2001. Vid det senare tillfället spelade den framväxande europeiska säkerhets- och försvarspolitiken en roll, men även det tidigare fallet visar exempel på att alla de tre länderna önskar ett starkare europeiskt samarbete.

Gunilla Herolf beskriver det varierade samarbete som försiggår mellan Frankrike, Tyskland, Storbritannien, i vilket såväl USA som en rad organisationer – EG/EU, NATO, OSSE, WEU och FN ingår. Den visar på att detta samarbete styrs av de deltagande ländernas intressen men också av normer samt av organisationernas inflytande.

Medan Afghanistaninvasionen ägde rum under kalla kriget och Makedonienkrisen efter murens fall är samarbetet mellan de tre länderna likartat. Man kan dock se att förändringar har skett: De nya typerna av hot har medfört att organisationerna har fått ett större inflytande men också att samarbete mellan flera olika organisationer är nödvändigt. Fortfarande är dock samarbetet i hög grad kontrollerat av länder genom deras inflytande över beslutsfattandet inom organisationerna.

Doktorsavhandlingens titel: France, Germany and the United Kingdom: Cooperation in Times of Turbulence

Disputationen äger rum tisdagen den 28 september kl. 10.00 i de Geersalen, Geovetenskapens Hus, Frescati. Opponent är professor Janne Haaland Matláry, Oslo universitet.

Gunilla Herolf kan nås på telefon 08-696 05 29 (Utrikespolitiska Institutet) eller på e-post herolf@ui.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera