Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2004

Humanistdagar i Uppsala: Dörrarna öppnas till Engelska parken

Årets Humanistdagar vid Uppsala universitet äger rum i Engelska parken, universitetets nya humanistiska centrum. Programmet startar efter den officiella invigningen av Engelska parken, fredagen den 24 september. “Vandring och förvandling” är det passande temat för Humanistdagarna. Förutom föreläsningar, ges också möjlighet till rundvandring i de nya lokalerna.

Engelska parken är universitetets nya forsknings- och utbildningscentrum för institutioner inom humaniora, samhällsvetenskap, språk och teologi, i det ombyggda kvarteret Kemikum. Humanistdagarna blir det första tillfället för en bredare allmänhet att besöka de nya lokalerna.

Programmet startar på eftermiddagen kl 16.30, med välkomstord av Margareta Fahlgren, dekanus vid historisk-filosofiska fakulteten.
Utgångspunkten för årets Humanistdagar är “Vandring och förvandling”. Det är ett passande tema för de institutioner som under våren och sommaren har flyttat in i Engelska parken. Inflyttningen innebär att de humanistiska institutionerna har samlats i samma kvarter med allt vad det innebär av möten mellan forskare och studenter med olika bakgrund och olika intressen.

“Vad får geografiska förflyttningar för konsekvenser? Vart är humaniora på väg idag, och hur har disciplinen förändrats genom åren?” Det är frågor som ställs i programmet. Föreläsarna kommer från fyra fakulteter och ska tala om ämnen som anknyter till förflyttning, förändring och framtid.
På fredagen föreläser bl a Owe Wikström, professor i religionspsykologi och välkänd författare under rubriken: “Jag lydde bara Guds röst”- om religiositet och psykisk störning.

Nästa föredrag handlar om “Osäkerhetens äventyrliga glädje” och att skapa musik i stunden. Föredragshållaren är kompositören Tuomo Happala, som konstnärlig ledare för kursen i improvisation vid institutionen för musikvetenskap.

I år medverkar också studenter med presentationer av sina uppsatser. Eftersom dörrarna har öppnas till det nya kvarteret och blir det också visningar av nya utrymmen, ny teknik och nya mötesplatser.

Tid: Fredag 24 september 16.30 – 21.00. Lördag 25 september 10.30 – 18.00.

Fakta om Engelska parken:
I Engelska parken samlas institutioner inom teologi, humaniora, språk och samhällsvetenskap. Här gynnas samarbete över gränserna. Tätare kontakter mellan institutionerna ger nya möjligheter för forskning och undervisning.
I kvarteret finns 14 institutioner och två centrumbildningar: ABM, arkeologi och antik historia, centrum för genusvetenskap, engelska, filosofi, historia, idé- och lärdomshistoria, konstvetenskap, körcentrum, kulturantropologi och etnologi, lingvistik och filologi, litteraturvetenskap, moderna språk, musikvetenskap, nordiska språk, sociologi och teologi.
Institutionerna hör hemma inom fyra fakulteter inom humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet: teologiska, språkvetenskapliga, historisk-filosofiska och samhällsvetenskapliga fakulteten.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner: Informatör Anders Berndt, tel: 018-471 18 96, 0704-25 07 84, e-post: Anders.Berndt@uadm.uu.se, och Jenny Björklund, doktorand vid litteraturvetenskapliga institutionen, tel: 018-471 61 91, e-post: Jenny.Bjorklund@littvet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera