Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 september 2004

Författaren Heidi von Born promoveras till hedersdoktor

Författaren Heidi von Born, översättaren Anders Bodegård, vetenskapsjournalisten Anna Schytt och dr Jurgenne Primavera från Filippinerna, världsledande när det gäller tropiska kustmiljöproblem, är några av de 13 högt förtjänta personer som promoveras till hedersdoktorer vid Stockholms universitets installations- och promotionshögtidlighet i Stockholms stadshus fredagen den 24 september med början kl. 17.00.

Då kommer även 156 nya doktorer och sju jubeldoktorer (disputerade för femtio år sedan) att promoveras samt 27 nya professorer att installeras.

Promotionen är den viktigaste och mest traditionsomgärdade av de akademiska ceremonierna. Ordet promovera kommer från latinets promovere och betyder föra fram, befordra. Endast de som tagit ut sin doktorsexamen kan låts sig promoveras.

Tal, sång och musik
Utöver själva promotionen och installationen i Blå hallen blir det sång och musik. En av de nya professorerna, Kerstin Lidén, arkeologi med laborativ analys, högtidsföreläser under rubriken Den naturliga humanisten. Bruket att låta en föreläsning ingå i den akademiska högtiden har i sin nuvarande form troligen utbildats kring sekelskiftet 1900. Grundtanken är att högtiden ska innehålla något moment av undervisning.

Kvällen avslutas med bankett i Gyllene salen.

Media är välkommen
att bevaka högtiden i Blå hallen, men vi måste ha en anmälan senast torsdag 23 september kl. 12.00. Kontakta Agneta Paulsson, Enheten för kommunikation och samverkan, tfn 16 22 56, 070-696 65 15, agneta.paulsson@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera