Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 september 2004

Amerikansk ekolog får årets Kempepris

Kempe Award for Distinguished Ecologists tilldelas i år Mary E. Power, professor vid University of California, Berkeley, USA. Hon kommer att motta priset torsdag den 23 september.

Det är i år sjätte gången som Kempe Award for Distinguished Ecologists delas ut. Företrädare för ekologer vid Umeås universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) i Umeå utser pristagaren. Prissumman är 50 000 kronor.

Mary Powers forskning är inriktad på näringskedjor i rinnande vatten. Med innovativa experiment har hon studerat interaktionen mellan fiskar, ryggradslösa djur och alger samt hur den påverkas av artsammansättning, produktivitet och hydrologiska förhållanden. Hon har också intresserat sig för kopplingar mellan de rinnande vatten och det omkringliggande landskapet, speciellt då hur organismer som kläcks från rinnande vatten kan påverka födovävsdynamiken i landmiljön. Hennes forskning har haft stor betydelse för förståelsen av näringskedjornas dynamik i olika typer av ekosystem.

Disputerade forskare och doktorander i Umeå har vid flera tillfällen vistats och bedrivit forskning vid Mary Powers institution i Berkeley. Mary Power har också flera gånger deltagit som lärare vid forskarkurser i Umeå.

Den 23 och 24 september håller Mary Power två hedersföreläsningar. Prisutdelningen sker i samband med den första föreläsningen.

Mer information om Mary Power finns på http://ib.berkeley.edu/labs/power/lab_people/mary_power_history.shtml

Kontaktinformation
Lennart Persson, institutionen för ekologi och geovetenskap, Umeå universitet, tel 090-786 63 16.
E-post: lennart.persson@eg.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera