Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 september 2004

Läkemedelscentrum startat vid Lunds universitet

Inom bl a ämnena kemi, farmakologi, toxikologi, cellbiologi och molekylärbiologi vid Lunds universitet ryms mycket forskning som på olika sätt har med läkemedel och medicinska tekniker att göra. Ett nystartat centrum kallat Läkemedelscentrum har till syfte att göra denna forskning mera synlig och att se till att öka kunskapsutbytet mellan alla berörda parter.

Läkemedelsområdet är ett av tre områden som utpekats för nysatsningar i Lunds universitets forskningsstrategiska plan, som antogs i slutet av förra året. Det är ett tvärvetenskapligt område där universitetet har en stor kompetens inom både den medicinska, tekniska och naturvetenskapliga fakulteten. Här finns en potential för både nya läkemedel och nya metoder som kan intressera läkemedelsindustrin nationellt och internationellt, och för nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt med inriktning på läkemedel och medicinska tekniker och tester.
– Min uppgift blir att öppna vägen för idéer som redan finns eller som kan växa fram på t ex Kemicentrum, Biomedicinskt Centrum och Tekniska högskolan, säger Christer Sjögren som fått ansvaret för Läkemedelscentrum.
Läkemedelscentrum ska inte ha hand om det rent juridiska och patentinriktade arbetet med en ny uppfinning – den kompetensen finns redan inom den förra året startade innovationsverksamheten LU Innovation. Det nya centret ska i stället inrikta sig på att öka kontakterna forskarna sinsemellan samt mellan forskarna, industrin och forskningsfinansiärerna. Någon motsvarande verksamhet finns ännu inte vid något annat svenskt universitet.
Christer Sjögren har varit verksam inom företagen Pharmacia, Novo Nordisk, Perstorp och Clinical Data Care samt haft en adjungerad professur i Uppsala. Han är bl a med i SwedenBio, en ny intresseorganisation för läkemedels- och biotek-industri i Sverige.

Christer Sjögren träffas på tel 046-222 47 60 eller 0702-445686, e-post christer.sjogren@kc.lu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera