Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2004

Kommunala mål kolliderar

Den ena handen vet inte vad den andra gör. Olika kommunala mål kommer i konflikt med varandra, när det gäller produktions- respektive miljömål inom energiområdet.

Det konstaterar Jenny Palm i sin avhandling “Makten över energin – policyprocesser i två kommuner 1977-2001”, som lagts fram vid Tema teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Jenny Palm har granskat energiproduktionen i Linköpings och Norrköpings kommuner under de här åren. I båda kommunerna har den utförts i kommunala bolag, Tekniska Verken i Linköping respektive NME, Norrköping Miljö och Energi. (NME såldes 2002 till Sydkraft, där majoritetsägaren är det tyska bolaget EON).

Jenny Palm har undersökt hela produktionssystemet, allt ifrån val av bränsle till de miljöanpassningar som gjorts. Hon har också tittat på de energipolitiska beslut som tagits i andra delar av den kommunala verksamheten, utanför energibolagen.

Under hela den här perioden har energiproduktionen konstant ökat, konstaterar hon. Det har varit en medveten politik i de kommunala energibolagen, trots att de båda kommunerna också vid flera tillfällen beslutat om att minska energiförbrukningen. Sådana beslut har bl.a. tagits som ett resultat av Agenda 21-processen och på förslag av kommunernas miljökontor.

– Det är produktionsmålen som styr, miljömålen kommer i andra hand, konstaterar hon. När de här två målen kommer i konflikt med varandra, så vinner produktionsmålet. Ingen av kommunerna har lyckats att ens komma i närheten av sina egna uppsatta miljömål.

Kontaktinformation
Jenny Palm nås på e-post jenpa@tema.liu.se eller telefon 013-28 56 15

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera