Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 september 2004

KI ger holländsk forskarenytt pris på en halv miljon

Banbrytande forskning inom medicinskpedagogik gör studenter till bättre läkare

Karolinska Institutet i Stockholm delar för första gången ut ett nytt stort internationellt pris inom det vetenskapliga området forskning i medicinsk pedagogik. Priset på 50 000 euro, är sannolikt det första och största i världen inom sitt område. Priset går till Professor Henk G. Schmidt, Erasmusuniversitetet, Rotterdam, för hans originella och banbrytande forskning inom ämnesområdet.

Priset ska delas ut vart tredje år till en framstående forskare inom en vårdyrkesinriktad utbildning någonstans i världen. Syftet är att främja forskning inom ämnesområdet medicinsk pedagogik och på så sätt bidra till förbättring av medicinsk undervisning, utbildning och sjukvård. Bakom priset står Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse.

Universitet i ett flertal länder har på inbjudan av Karolinska Institutet nominerat kandidater till priset som ska överlämnas vid KI:s installationsfest i Berwaldhallen i november. Karolinska Institutets Styrelse för Utbildning och Gunnar Höglunds och Anna-Stina Malmborgs Stiftelse har beslutat att ge priset till professor Henk G. Schmidt Erasmusuniversitetet i Rotterdam, för hans framstående forskning om lärande på alla nivåer, från student till medicinsk expert. Han har bland annat studerat lärande som utgår från studenternas förutsättningar, problembaserad inlärning, klinisk inlärningsförmåga och hur man uppnår expertkunskap inom medicin. Resultaten av hans framstående och banbrytande forskning har påverkat den medicinska utbildningen i hela världen.

Professor Kirsti Lonka på Karolinska Institutet, innehavare av Nordens enda professur i medicinsk pedagogik sedan tre år tillbaka, tillika ordförande i KI:s priskommitté, är glad att det nya priset uppmärksammar detta viktiga forskningsområde vilket kan bidra till att resultaten tillämpas i den medicinska utbildningen.

– Medicinsk pedagogik handlar bland annat om hur vi bäst förvärvar de kunskaper och färdigheter som behövs i vårdarbetet, om känslor och attityder, kommunikationen mellan vårdgivare och patient och samarbetet mellan olika medicinska yrkesgrupper, om vår beredskap att pröva nya lösningar i en föränderlig omvärld, om livslångt lärande och om viljan och förmågan att söka ny kunskap och bidra till utvecklingen genom egen forskning. Allt detta är viktiga komponenter för hög kvalitet i vården. De flesta är överens om att behandling av sjukdomar bör bygga på resultat av forskning. På samma sätt bör forskning vara grunden för hur vi utbildar och fortbildar de som arbetar i vården. Ledande nationer inom forskningsområdet är Canada och USA, men flera nationer, bland annat Nederländerna och Sverige, är goda utmanare.

Instiftarna av priset, professor Gunnar Höglund och docent Anna-Stina Malmborg, har båda haft en livslång yrkesanknytning till Karolinska Institutet. Gunnar Höglund har under många år arbetat inom medicinsk pedagogisk utveckling vid KI där han har utbildat blivande läkare samt arbetat som professor vid Arbetslivsinstitutet. Hustrun Anna-Stina Malmborg har arbetat som klinikchef vid avdelningen för klinisk bakteriologi på Huddinge sjukhus och var i tolv år ordförande för Moderna Museets Vänner.

Kontaktinformation
För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Kirsti Lonka, professor i medicinsk pedagogik på Karolinska Institutet i Stockholm, Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik; LIME.
tel: +46 (0)8 52487004, mobil: +46 (0)708407735, fax: +46 (0)8 345128
e-post: Kirsti.Lonka@lime.ki.se www.lime.ki.se/Centrum för Utbildning och Lärande
Se även www.ki.se/kiprime för information om priset. Där finns även bilder för fri publicering.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera