Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2004

Varför växer träd uppåt?

Apikal dominans kallas det fenomen som gör att träd växer uppåt. I en doktorsavhandling vid SLU i Umeå har Anders Nordström undersökt de hormoner som reglerar uppåtväxt och förgrening. Han har även utvecklat nya kemiska analysmetoder för att mäta halten av dessa ämnen.

Det är väl känt att man genom att klippa av toppskottet på en växt ökar förgreningen på stammen under toppen. Detta fenomen används till exempel för att förtäta en vanlig häck. Förutom toppskottet så finns även så kallade laterala skottanlag. Dessa bildar så småningom grenar på en växt. Förhållandet mellan växthormonerna cytokinin och auxin tros påverka graden av förgrening och därmed kontrollera graden av “uppåtväxt” eller apikaldominans. Tidigare experiment har visat att man kan stimulera förgreningsgraden genom att öka mängden av cytokininer i växten, samt förminska förgreningsgraden, eller stimulera uppåtväxt, genom att öka mängden auxin. Avhandlingen visar att dessa två växthormoner kan motverka varandra genom att negativt reglera varandras tillverkningsgrad. Detta skulle kunna delvis förklara fenomenet apikaldominans. Om toppskottet klipps bort tas en stor källa till auxin bort. Mängden av cytokininer skulle då kunna öka genom att blockering av tillverkningen tas bort. När cytokininerna ökar så ökar även graden av förgrening.

För att kunna studera dessa två hormoner, som finns i extremt små mängder i växten, har kemiska analysmetoder utvecklats som kan mäta halten av dessa ämnen i nivåer av 1 picogram (0,000000000001 g). I de praktiska experimenten på växter motsvaras detta av att kunna hitta ett sandkorn i en sandlåda som är 1x1x1 meter stor (1 kubikmeter).

Det är fredagen den 10 september 2004 kl 13.00 som fil mag Anders Nordström, institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, försvarar sin doktorsavhandling med titeln Cytokinins in Arabidopsis, tools, pathways and interaction with auxin.

Disputationen avser filosofie doktorsexamen.

Opponent är professor Michel Laloue, Laboratoire de Biologie Cellulaire, Institut National de la Recherche Agronomique, Frankrike.

Kontaktinformation
Anders Nordström, inst för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU i Umeå, 090-786 86 07. E-post: Anders.Nordstrom@genfys.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera