Tema

Stort EU-anslag för nya grepp inom nanoforskning

I mycket hård konkurrens, har forskargrupper vid Institutionen för kemi och biovetenskap på Chalmers fått positivt gensvar från EU på en forskningsansökan om ungefär 25 miljoner kronor. Ansökan har gjorts tillsammans med forskare från England, Italien och Frankrike och gäller nytänkande grundforskning inom fysikalisk och organisk kemi.

Av det treåriga projektanslaget går ungefär hälften till Chalmers, som därmed får möjlighet att nysatsa på ett spännande fält med beröringspunkter inom biofysik och nanoteknologi. Anslaget kommer att innebära omfattande nyrekrytering för forskargrupperna, främst i form av doktorander.

Den franska forskargruppen leds av Jean-Marie Lehn som fick nobelpris 1987 för sina upptäckter i supramolekylär kemi. Ledare för forskargrupperna på Chalmers är professorer på Avdelningen för fysikalisk kemi – Bengt Nordén, Bo Albinsson och Owe Orwar.

Målet med forskningen är att på ytor kunna tillverka funktionaliserade ”adresserbara” nätverk med nanometerupplösning (miljarddels meter) för framtida användningsområden inom till exempel molekylär elektronik och diagnostiska sensorer. I motsats till tidigare metoder att bygga nanomaterial, då man arbetat från makro- mot mikroskala, kommer man här att utgå ifrån syntetiska DNA-molekyler och bygga upp strukturer från grunden.

Professor Bo Albinsson beskriver arbetet som en kontroll på molekylens egen skala. Det nya är att bygga oregelbundna, adresserbara nätverk i nanoformat.

– Många andra gör regelbundna nätverk i nanometerskala, vilket idag egentligen inte är så svårt. Men om man vill kunna styra till exempel vart elektronerna tar vägen bör de vara oregelbundna. Finessen är att varje punkt i nätverket har en egen funktion. Till exempel är ju det fina med en DNA-molekyl just att delarna har ett eget budskap, annars vore den inte så intressant, säger han.

– Vi kommer att använda korta DNA-snuttar och bygga nätverk, för att sedan kunna klä dem med funktioner, till exempel fästa olika enzymer eller kemiska sensorer.

Nu väntar närmare kontraktsförhandlingar med EU. Projektet beräknas kunna starta i början av år 2005.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Marcus Wilhelmsson, forskare, Fysikalisk kemi, Chalmers
tel: 031-772 30 51, mobil: 0709-64 87 71
mawi@chembio.chalmers.se

Bo Albinsson, professor, Fysikalisk kemi, Chalmers
tel: 031-772 30 44
balb@chembio.chalmers.se

Bengt Nordén, professor, Fysikalisk kemi, Chalmers
Tel: 031-772 30 41
norden@chembio.chalmers.se

Stort EU-anslag för nya grepp inom nanoforskning

 lästid ~ 1 min