Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2004

Så skapas framtidens digitala bibliotek

Nya doktorsavhandlingar görs tillgängliga på nätet, historiska handskrifter arkiveras i databaser… Fyra års arbete med digital publicering har gett stora resultat vid universitetsbiblioteket i Uppsala. Nu tar utvecklingen ytterligare fart, genom ett samarbete med Johns Hopkins University i Baltimore, USA.

Fredagen den 10 september skrivs samarbetsavtalet under i Uppsala av Winston Tabb, dekan för universitetsbiblioteken vid Johns Hopkins University och Ulf Göranson, överbibliotekarie vid Uppsala universitet. Eva Müller, chef för bibliotekets enhet för digital publicering, har stora förhoppningar:
– Vi har mycket gemensamt och kommer att samarbeta inom flera områden. Vi kommer bl a att ansöka om pengar till gemensamma projekt. Det nya avtalet ger också utrymme för personalutbyte och det inte enbart på områden knutna till digitalt bibliotek. Vi hoppas att även andra delar av verksamheten kan dra nytta av detta samarbete och delta i t. ex. personalutbytesprogram.
Ett viktigt område att samarbeta kring är digital arkivering. Hur ska man försäkra att dokumenten bevarar sin autencitet och läsbarhet? Vilket format ska texterna lagras i, för att garantera hållbarheten? Sheridan Libraries vid Johns Hopkins University har värdefull expertis att bidra med, genom sitt samarbete med Library of Congress i Washington.
“Sheridan Libraries Digital Knowledge Center” är en del av universitetsbiblioteket, enligt samma modell som vid Uppsala universitet. Det är en ganska ovanlig lösning inom universitetsvärlden. Oftast är utvecklingen och forskningen kring digital publicering utspridd mellan olika institutioner.
– Vi har samlat kompetensen på ett ställe, vilket ger oss en stor fördel jämfört med att arbeta endast i nätverk, säger Eva Müller.
Enheten för digital publicering inrättades för fyra år sedan vid universitetsbiblioteket i Uppsala, med syfte att hitta nya vägar att sprida forskningsresultat vid Uppsala universitet. Den första uppgiften var att skapa ett system för att publicera avhandlingar på nätet. Systemet fick namnet DiVA och togs i drift i januari 2003. Det fungerade så bra att det nu har spritt sig till 11 universitet i Sverige, Norge och Danmark.
Ett annat projekt är Waller-projektet, som går ut på att digitalisera historiska dokument, såsom handskrivna brev ur bibliotekets samlingar.
Eva Müller hoppas att samarbetet med John Hopkins University ska ge upphov till nya spännande projekt, både när det gäller publicering av forskningsresultat och bevarande av kulturarvet.
– Vi har väldigt mycket gemensamt och har redan inlett samarbetet. Vi testar och utvärderar varandras system och samarbetar inom ett nystartat tidskriftsprojekt.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta Eva Müller, tel: 018-471 71 05, 0704-25 03 10 eller e-post: Eva.Muller@ub.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera