Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2004

Rekordlång isborrkärna från Norra Grönland visar klimathistoria i detalj

För första gången har en obruten klimatserie som visar övergången från en värmeperiod till en istid hämtats ur inlandsisen på Grönland. Den nya klimatserien publiceras denna vecka i den vetenskapliga tidskriften Nature under rubriken High resolution Climate Record of the Northern Hemisphere back into the last Interglacial Period.

Den 3085 meter långa isborrkärnan från NGRIP innehåller lager av snöfall från de senaste 123 000 åren. Den senaste istiden, som startade för 115 000 år sedan, föregicks av den varma klimatperioden Eem då temperaturen var flera grader varmare än dagens klimat. Övergången från Eem till istid skedde genom en långsam, gradvis avkylning över flera tusentals år. Den unika upplösningen i NGRIP-kärnan, med 1cm is från varje enskilt år i den äldsta delen, ger ny insikt i hur klimatsystemet ställer om från ett varmt klimat till en istid.

Isen smälter i botten av den 3085 meter tjocka inlandsisen och en 45 meter hög vattenpelare steg upp i borrhålet när borrningen förra året nådde ner till berggrunden. Det röda bottenvattnet från subglaciala vattensystem kan ha varit isolerat från ytan i kanske miljontals år och kan innehålla organiskt material från exotiska livsformer eller lämningar av liv innan inlandsisen täckte Grönland.

NGRIP-kärnan har borrats upp inom ett åtta år långt projekt av forskare från Danmark, Tyskland, Japan, Sverige, Schweiz, Frankrike, Belgien, USA och Island. Analyser av isen visar hur temperaturen har varierat med tiden. I luftbubblorna i isen finns gångna tiders atmosfär innesluten och analyser av växthugaserna avslöjar hur deras halter har varierat med klimatet både före och efter människans inblandning. Förståelse för vad som har drivit klimatet tidigare är nyckeln till att förutsäga framtidens klimat.

NGRIP (North GReenland Ice core Project) är ett internationellt projekt som koordineras av den danska forskargruppen vid Niels Bohr-institutet, Köpenhamns universitet. Borrplatsen finns vid 75?N, 42?W på Grönlands inlandsis. Under sommaren 2004 har den internationella forskargruppen framgångsrikt borrat upp det återfrusna bottenvattnet och undersökningarna av denna väldigt speciella is har just påbörjats. NGRIP-lägret på 3000m höjd har nu stängts efter en fältkampanj som nådde längre än väntat.

Sverige har varje år deltagit i fältarbetet på Grönland och is från hela NGRIP-kärnan har analyserats av forskare på Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi vid Stockholms universitet. Isens innehåll av lösta ämnen, joner, har analyserats med jonkromatografi. Resultaten berättar om hur partikelhalterna i atmosfären har varierat med tiden och hur detta har påverkat klimatet.

Fotografier från NGRIP-projektet finns tillgängliga på projektets hemsida www.glaciology.gfy.ku.dk/ngrip, eller genom NGRIP-kontoret, Lars Berg Larsen, tel: +(45) 35 32 05 20, e-post lbl@gfy.ku.dk, eller genom Margareta Hansson, tel: 08-674 78 65, e-post margareta.hansson@natgeo.su.se

För mer information kontakta: Margareta Hansson tfn 08-674 78 65, margareta.hansson@natgeo.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera