Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2004

Ett steg närmare framtidens vikbara bildskärmar

Teknik som utvecklats vid Uppsala universitet används i en ny typ av bildskärm. Den innebär ett steg närmare framtida pappersliknande skärmar – lätta att vika ihop och stoppa ner i fickan.

En forskargrupp vid fysikalisk-kemiska institutionen vid Uppsala universitet har sedan 1998 arbetat med utveckling av s k elektrokroma bildskärmar som potentiellt kan göras mycket tunna. Till skillnad från den vanligare tekniken för exempelvis bärbara datorer, att använda flytande kristaller, kräver elektrokroma skärmar inte lika mycket bakgrundsbelysning och kan läsas i solljus.

– De är ljusa, lättlästa och syns bättre från sidan än skärmar med flytande kristaller, säger Mårten Edwards, en av forskarna i gruppen.

Bildpunkterna i elektrokroma skärmar utgörs av små tunna elektrokemiska “batterier” som ändrar färg när de laddas upp elektriskt. Man kan alltså få färgmönster – bilder – genom att ladda bildpunkterna olika mycket. Tekniken bakom den skärm som nu finns på marknaden (lanserad av det irländska företaget Ntera) har tagits fram i olika europeiska projekt.

Uppsala universitet och industriforskningsinstitutet IVF i Mölndal har utvecklat ett nytt koncept för elektroderna som finns i bildpunkterna. Detta används nu av Ntera. I det nya konceptet består en av bildpunkternas elektroder av en porös film med många små nanopartiklar av ledande material.

Elektroden beter sig inte som ett konventionellt elektrokemiskt system utan fungerar som en kondensator – den kan laddas upp men släpper inte igenom ström mellan elektrolyt och elektrod.

– Skärmen är nu vit och blå och passar bäst för siffror. Nästa steg är att kunna visa bilder, och för det behövs skärmar med flera tusen bildpunkter. Vår forskning är inriktad på att ta fram teknik för att styra skärmar med tusentals bildpunkter.

Den elektrokroma tekniken är en av de mest lovande för att få fram pappersliknade skärmar i framtiden, d v s skärmar som både ser ut och beter sig mekaniskt som papper. Och det är den tillämpning som Uppsalaforskarna tror tekniken passar bäst för.

– Frågan är nog inte om elektriskt papper bli verklighet, utan vad det kommer att tillverkas av, säger Mårten Edwards.

Kontaktinformation
För mer information: Mårten Edwards, 018-471 3656 eller Marten.Edwards@fki.uu.se och Anders Hagfeldt, 018-471 3642 eller Anders.Hagfeldt@fki.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera