Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 september 2004

Ökad förståelse av hormoneffekter

Stress- och könshormoner är aktiva i hjärnan där de påverkar både humör och inlärning. En del av mekanismen visas i den avhandling som Vita Birzniece försvarar vid Umeå universitet den 16 september.

Hennes försök visar att två veckors behandling med östrogen minskar genuttrycket av vissa serotoninreceptorer i hjärnan hos honråttor. Om östrogenbehandlingen däremot kombineras med progesteron ökar samma genutryck. Dessa förändringar kan vara en delförklaring att behandling med enbart östrogen ofta ger positiv effekt på humöret, medan kombinationsbehandling med progesteron kan ge negativ humörpåverkan.

Progesteron omvandlas i kroppen till bl.a. allopregnanolon, som påverkar det signaldämpande GABA-systemet i hjärnan. Allopregnanolon är en av de faktorer som verkar ha betydelse vid humörpåverkan. Studierna visar att progesteron kan medföra akut tolerans mot allopregnanolon samtidigt med förändrat genuttryck för GABAA-receptorn i specifika hjärnregioner.

Studier av allopregnanolons effekter på hjärnan är därför av intresse för att förstå mekanismen bakom detta tillstånd, och för att i framtiden hitta en medicin för behandling av bl.a. patienter med nedstämdhet i samband med menstruationen.

Substanser som aktiverar GABAA-receptorn kan ha negativa effekter på minne och inlärning. Studierna visar att allopregnanolon blockerar rumsinlärning och ändrar navigeringsstrategin. Substansen UC1011 fungerar som en allopregnanolonantagonist, dvs. kan minska ämnets negativa effekter på inlärning. Detta fynd visar en möjlig väg att hitta medicinering mot sjukdomar och besvär som försämras av neuroaktiva steroider som allopregnanolon, t.ex. Alzheimers sjukdom.

Avhandlingen läggs fram vid Inst. för klinisk vetenskap och Inst. för folkhälsa och klinisk medicin. Den har titeln Neuroactive steroids and rat CNS. Svensk titel: Neuroaktiva steroider och centrala nervsystemet hos råtta.
Disputationen äger rum kl. 09.00 i sal E04, by 6E, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är docent Bo Söderpalm, Sahlgrenska akademin, Göteborg.

Kontaktinformation
Vita Birzniece är doktorand vid enheten för obstetrik och gynekologi, tel. 090-785 34 61, e-post mailto:vita.birzniece@obgyn.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera