Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2004

Invandrarpolitikens retorik och praktik hänger inte ihop

Ord och handling stämmer inte överens inom invandrarpolitiken (integrationspolitiken), hävdar Carl Dahlström i avhandlingen Nästan välkomna. Invandrarpolitikens retorik och praktik.

Den svenska invandrarpolitikens trovärdighet har byggt på att ansvariga politiker tagit avstånd från den politik som förts tidigare. När dåvarande invandrarminister Leif Blomberg presenterade nya mål för invandrarpolitiken 1997 var hans kritik hård mot den tidigare invandrarpolitiken. Samma sak har skett tidigare när invandrarpolitikens mål omformulerats.

Detta är anmärkningsvärt med tanke på hur invandrarpolitiken har utvecklats i praktiken. Avhandlingen visar nämligen också att alla viktiga invandrarpolitiska åtgärder introducerades redan under 1960- och 1970-talen och att de har funnits kvar sedan dess.

I avhandlingen ges en förklaring till denna märkliga diskrepans mellan retorik och praktik.

Förklaringen till skillnaden mellan invandrarpolitikens retorik och praktik är att de bedöms på så olika sätt. Den invandrarpolitiska retoriken bedöms i första hand i den offentliga politiska diskussionen, bland annat i media, medan den invandrarpolitiska praktiken bedöms i olika typer av statliga utvärderingar och utredningar.

I det offentliga samtalet ställs framför allt principiella frågor av moralisk karaktär, medan statliga utvärderingar och utredningar oftast ställer frågor om åtgärdernas effektivitet.

De politiska reaktionerna blir därmed helt olika, även om syftet i båda fallen är att tillfredsställa kritikerna. Retoriken har därför byggt på flera olika invandrarpolitiska principer mellan 1964 och 2000. Praktiken har däremot varit i princip oförändrad under samma period. De förändringar som har gjorts har genomförts med avsikt att öka politikens effektivitet.

Både retorik och praktik har alltså anpassats för att stärka invandrarpolitikens legitimitet, men samtidigt har de kopplats isär allt mer.

Avhandlingens titel: Nästan välkomna. Invandrarpolitikens retorik och praktik
Avhandlingsförfattare: Carl Dahlström, tel. 0709-281046 (mobil), 031-773 1400 (arb.)
e-post: carl.dahlstrom@pol.gu.se
Fakultetsopponentens namn: Fil. dr. Shirin Ahlbäck Öberg, Uppsala
Tid och plats för disputation: Fredagen den 24 september 2004 kl. 13.15, Sal 10, universitetets huvudbyggnad, Vasaparken, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg
tel. 031-773 1022
fax 031-773 1940

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera