Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 september 2004

Bättre mätmetoder ger säkrare arbetsplatser

Isocyanater och aminer är kemikalier som används vid tillverkning av polyuretan (PUR). PUR är en av de vanligaste plasterna med användning i produkter som hårt och mjukt skum (isolering, kuddar, madrasser tvättsvampar mm), lim, lack och elastomerer. Isocyanater kan ge upphov till luftvägssjukdom, och idag är de en av de vanligaste orsakerna till yrkesastma. Flera av aminerna misstänks vara carcinogena. Exponering förekommer vid: sprutmålning, svetsning i lackerad plåt (bl.a. bilverkstäder), limningsarbete, isoleringsarbete (bland annat fogskumning) och framställning av PUR-plast.

Åsa Marand presenterar i sin avhandling i analytisk kemi vid Stockholms universitet ny mätmetodik för isocyanater och aminer:

• Förbättrad metodik presenteras för isocyanater, och halter ned till en miljontedel av gränsvärdet kan bestämmas. Flera nya typer av isocyanater har påvisats i arbetslivet och metylisocyanat och isocyansyra kommer nu enligt förslag att återfinnas på den svenska listan över hygieniska gränsvärden. Metoden är föreslagen som en internationell standard (ISO).

• Tidigare provtagningsmetodik har inneburit hantering av kemikalier och lösningsmedel vilket gjort att metodiken uppfattats som omständlig. Nu presenteras en användarvänlig “torr” provtagningsteknik.

• Exponering för isocyanater och aminer förekommer inte bara på arbetsplatser, utan det kan också ske när man hanterar den färdiga plasten. Metodik presenteras för bestämning av aminer från skumplast. I varierade halter har aromatiska aminer återfunnits i bl.a. madrasser, kuddar, tvättsvampar och bandage. Flera företag har nu infört ett gränsvärde för konsumentprodukter.

• Ny metodik för att uppskatta exponeringen genom analys av blod eller urin presenteras. Det är nu möjligt att studera exponeringen för fler ämnen än vad som tidigare varit möjligt.

De nya mätmetoderna ger en bättre kunskap om exponeringen. Genom denna kunskap kan man sätta in effektiva åtgärder och därigenom förebygga sjukdom.

Åsa Marands avhandlingsarbete har ägt rum vid avdelningen för arbetsmiljökemi vid Institu-tionen för analytisk kemi, vars lokaler finns i Hässleholm. Forskningen är inriktad på mätningar av hälsofarliga ämnen i arbetslivet. Avhandlingen är den första vid avdelningen.

Doktorsavhandlingens titel: Isocyanates and Amines – Sampling and Analytical Procedures
Avhandlingen finns på http://publications.uu.se/su/fulltext/nbn_se_su_diva-204.pdf

Disputation äger rum fredag 10 september kl. 10.00 i Vita salongen, Hässleholms kulturhus, Järnvägsgatan 23, Hässleholm. Opponent är professor Rando, Roy, Environmental Health Sciences, Tulane University, New Orleans.

Åsa Marand kan nås på telefon 0451-385255 eller via e-post asa.marand@anchem.su.se. Ytterligare kontaktperson är docent Gunnar Skarping på tfn 0451-38 52 51, 070-715 31 97 eller e-post gunnar skarping@anchem.su.se

Inbjudan till presskonferens
I samband med avhandlingen ordnas en presskonferens där Åsa Marand presenterar sin avhandling

Tid: 8 september klockan 9.00
Plats: Avdelningen för arbetsmiljökemi, Stockholms universitet, Esplanadgatan 9 i Hässleholm.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera