Artikel från Vetenskapsrådet
1 september 2004

Svensk meteorologiforskning i världsklass

En internationell expertgrupp har granskat 23 svenska forskningsprojekt inom meteorologi och konstaterar att projekten håller väldigt hög klass. Hela 15 projekt fick högsta eller näst högsta betyg i utvärderingen.− Det är mycket glädjande, säger Arne Johansson huvudsekreterare för naturvetenskap och teknikvetenskap vid Vetenskapsrådet. Resultatet av utvärderingen är framför allt ett gott betyg till de utvärderade forskarna, men det visar också att processen där Vetenskapsrådet och Rymdstyrelsen beslutar om vilka forskningsansökningar som får bidrag fungerar väl.

Samtidigt varnar expertgruppen för att det svenska forskningssystemet på grund av knappa resurser och kortsiktig planering är sårbart och efterlyser ökad samordning. Experterna rekommenderar Vetenskapsrådet att tillsammans med övriga berörda forskningsfinansiärer ta initiativet till en nationell strategi för de atmosfäriska vetenskaperna. Strategin föreslås ange vilka forskningsområden som ska prioriteras i framtiden, vilka infrastrukturinvesteringar som bedöms nödvändiga och hur de ska utnyttjas på bästa sätt.
− Ju bättre vi kan samordna våra egna insatser desto viktigare roll kan svensk meteorologiforskning spela internationellt, inte minst för att öka förståelsen av det globala klimatsystemet. En utmaning är att samtidigt uppmärksamma nya och goda forskningsförslag och kunna ge dessa bra möjligheter att utvecklas, säger Lennart Nordh, vetenskaplig programchef på Rymdstyrelsen.

Om rapporten
Utvärderingen “International Evaluation of Meteorology” ingår i Vetenskapsrådets rapportserie (nr 2004:4). 23 forskningsprojekt har granskats inom området meteorologi och atmosfäriska vetenskaper med finansiering från Rymdstyrelsen (www.snsb.se), Vetenskapsrådet (www.vr.se) och det tidigare Naturvetenskapliga forskningsrådet (NFR). Lista över de utvärderade forskarna finns på http://www.vr.se/naturteknik/index.asp?dok_id=6563.
Den internationella expertgruppen bakom rapporten har bestått av prof. Marcia Bourgin Baker, Seattle, USA; dr. Gerald L. Geernaert, Los Alamos, USA; prof. Øystein Hov, Oslo, Norge; prof. Dr. Hennie Kelder, De Bilt, Nederländerna; prof. Karin Labitzke, Berlin, Tyskland och dr. Chin-Hoh Moeng, Boulder, USA.

Beställningar
Rapporten är gratis och kan beställas på Vetenskapsrådets webbplats, www.vr.se/publikationer.

Kontaktinformation
Kontaktpersoner
Arne Johansson, huvudsekreterare Vetenskapsrådet, 08-546 44 201, Arne.Johansson@vr.se

Lennart Nordh, vetenskaplig programchef Rymdstyrelsen, 08-627 64 95, Lennart.Nordh@snsb.se

Fr o m torsdag 2 sep: Camilla Jakobsson, informatör Vetenskapsrådet, 08-546 44 336, 0703-49 35 37, cja@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera