Tema

Stipendier till forskarstuderande

Christina Håkansson, Ylva Johansson och Magnus Rödin, forskarstuderande i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har av universitetets rektor utsetts till Ljungbergstipendiater för läsåret 2004/05. Stipendierna är på 100 000 kronor vardera och pengarna kommer att användas till att finansiera doktorandstudierna.

Ylva Johansson och Magnus Rödin intresserar sig båda för invandrarnas särställning på arbetsmarknaden medan Christina Håkansson planerar att skriva en avhandling om produktivitetsfrågor.

Donatorn, Erik Johan Ljungberg, var bruksdisponent för Stora Kopparbergs Bergslags AB 1875-1913. Alltsedan han blev hedersdoktor i nationalekonomi 1909 har det delats ut Ljungbergstipendier. Årets Ljungbergstipendiater kommer att uppmärksammas vid en högtid i Falun den 14 september med Stora Enso som värd.

Närmare information lämnas av universitetslektor Jonas Häckner på tfn 08-16 30 49 eller e-post jonas.hackner@ne.su.se

Stipendier till forskarstuderande

 lästid ~ <1 min