Artikel från Handelshögskolan i Stockholm

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 augusti 2004

Walter Schuster ny professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Direktionen för Handelshögskolan i Stockholm (HHS) har beslutat utse Walter Schuster till professor i företagsekonomi, särskilt redovisning och finansiering. Schuster tillträdde sin professur den 1 juli 2004.

Schusters vetenskapliga inriktning har gått mot extern redovisning via ett intresse för ekonomisk organisation och finansiering. Han disputerade 1989 med doktorsavhandlingen “Ägandeformens betydelse för ett företag – En studie av ICA-Rörelsen”. Det senast avslutade forskningsprojektet behandlar företags valutarisk i två olika avseenden. En del fokuserar på hur valutafrågorna påverkar de horisontella och vertikala styrprocesserna i ett företag. En annan del fokuserar på redovisningsfrågor i anslutning till detta.

Ett annat område som engagerar Schuster är koncernredovisning, inom vilket ämne han publicerat och varit medförfattare till böcker såväl nationellt som internationellt.

Schuster är ledamot av Redovisningsrådet.

Kontaktinformation
Walter Schuster, professor
Tel: 08-736 9306
E-post: walter.schuster@hhs.se

Lars Bergman, rektor, professor
Tel: 08-736 9012
E-post: lars.bergman@hhs.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera