Artikel från Lunds universitet
27 augusti 2004

Vad händer under ytan?

Det åttonde forskarmötet om “Physical Processes in Natural Waters” äger rum i Lund den 29/8-1/9.

Forskarmötet är unikt inom sjöforskningen eftersom det är det enda som fokuserar på fysiska processer i sjöar, såsom cirkulation, vattenströmmar och temperaturfördelning. Kunskap om fysiska processer i sjöar är mycket viktig för att kunna förstå förändringar i sjöars vattenkvalitet samt hur förutsättningar för växt och djurliv påverkas i i sjöar.
Speciella teman på forskarmötet i Lund är klimateffekter på sjöar samt eko-hydraulik som relaterar fysiska processer till biologiska och kemiska pro-cesser; dessutom finns separata sessioner om grunda och djupa sjöar, i vilka omblandningsförhållandena är annorlunda varandra. 40 forskare från hela världen deltar i det fyra dagar långa mötet.
Mötet anordnas av Teknisk vatttenresurslära, LTH med Lars Bengsson och Osama Ali Maher som huvudansvariga. Lundaforskarna bidrar med föredrag om istäckta sjöar, omblandning i Baíkalsjön, resuspension i grunda sjöar och samspel vegetation, ströming och grumlighet.
Ett 40-tal forskare från flera olika länder deltar. Mötet är förlagt till Grand hotell med start söndag kl 9. Alla föreläsningar hålls på engelska.

Kontaktinformation
Program (i PDF-form) kan rekvireras via Mats.Nygren@ kansli.lth.se (tel: 046-222 70 86).

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera