Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 augusti 2004

Aktuell forskning ger bättre förståelse för samernas situation

Forskningen intresserar sig allt mer för det samiska och även hos allmänheten finns intresse för att lära mer om den nordliga ursprungsbefolkningen. I dagarna kommer en ny bok om aktuell nordisk forskning om samernas samhälle, kultur och historia.

De senaste åren har Umeå universitet satsat på forskning om den samiska befolkningens historia, samhälle och kultur. Bland annat har ett center för samisk forskning startats. CeSam fungerar som nod för både svensk och internationell forskning inom området. I dagarna ger de ut en ny bok som erbjuder läsaren en inblick i aktuell samisk forskning.

Antologin “Befolkning och bosättning i norr. Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken” innehåller artiklar om bland annat bilden av det samiska, äldre samisk historia, samisk demografi, statlig politik och Barentsområdets historia författade av doktorander och forskare från Sverige, Norge och Ryssland. Boken ger möjligheter till bättre förståelse för ursprungsbefolkningarnas situation i historien och idag. Redaktörer är docent Patrik Lantto och docent Peter Sköld.

– Boken är ett viktigt bidrag i ett forskningsområde som är på stark frammarsch. Det här är den första publikationen i en skriftserie som vi nu startar vid Cesam för att sprida kunskap om studier av exempelvis politik, hälsa, kultur, historia och arbete bland samer men också andra minoriteter och ursprungsbefolkningar i Barentsområdet, säger docent Peter Sköld som är föreståndare vid Cesam.

De flesta artiklarna i boken har koppling till strukturer, gränser och föreställningar relaterade till det samiska forskningsområdet. Men det finns också artiklar som behandlar till exempel kvenner, Tornedalingar och sovjetiska krigsfångar i Norge.

Kontaktinformation
För mer ytterligare information eller intervju, kontakta redaktörerna
Peter Sköld, Centrum för samisk forskning
Tel:090-786 50 00, Epost: Peter.Skold@cesam.umu.se, eller
Patrik Lantto, institutionen för historiska studier
Tel: 090-786 50 00, E-post. Patrik.Lantto@histstud.umu.se

“Befolkning och bosättning i norr. Etnicitet, identitet och gränser i historiens sken” kan beställas av Gretha Gustafsson, CeSam
Tel 090 786 67 21 eller e-post: gretha.gustafsson@cesam.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera