Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2004

Internationellt seminarium om politisk konsumtion

Allt fler aktörer, såväl stater som resursstarka företag, NGOs och enskilda konsumenter, väljer att uttrycka politiska uppfattningar genom marknaden. Politik pågår inte bara inom ramen för det parlamentariska systemet. Att medborgare söker uttrycka sig via marknadens arena, genom att medvetet välja eller välja bort produkter, har blivit ett allt vanligare sätt att delta i politiken. Det gäller särskilt inom frågor som mänskliga rättigheter, global solidaritet, djuretik och miljö.

Om politisk konsumtion hålls ett tvärvetenskapligt internationellt seminarium, International Seminar on Political Consumerism, som arrangeras av ett nätverk av nordiska forskare.

Tid: 26 – 29 augusti
Plats: Voksenåsen i Oslo

Politisk konsumtion är en kontroversiell företeelse. Vissa forskare, politiker och debattörer gör gällande att konsumenter kan stärka den globala arbetsrätten och mänskliga rättigheter i olika länder samt främja den hållbara utvecklingen. Miljömärkning i Norden tas som ett framgångsrikt exempel på effektiv politisk konsumtion. Andra grupper hävdar att konsumenterna inte kan åläggas ett sådant stort ansvar eftersom politisk konsumtion inte kan utvecklas till ett effektivt sätt att reglera globala problem.

Seminariet samlar forskare både från och utanför Norden. Frågor som tas upp är i vilka sammanhang och i vilken utsträckning konsumentmakt i olika länder kan bidra till att förändra produktionsprocesser så att icke-ekonomiska aspekter tillgodoses, specifika lokala och regionala förutsättningar för utvecklandet av verktyg för den politiska konsumtionen (t.ex. miljömärkning), idéhistoriska aspekter kring politisk konsumtions demokratiska förankring samt de politiska debatterna, strategierna och maktkampen som döljer sig bakom framtagandet av instrument för konsumentmakten. Ett tema kretsar kring de politiska konsumenterna i fram för allt Norden: vilka är de, hur kommer de fram till sina ståndpunkter, varför väljer de att utrycka dem via konsumtion och vilka möjligheter och svårigheter har de att handla ansvarsfullt?

Seminariet arrangeras av Michele Micheletti, professor i statsvetenskap (Karlstads universitet), Magnus Boström, fil.dr och forskare (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, SCORE, vid Stockholms universitet och Handelshögskolan), Mikael Klintman, fil.dr och forskare (Sociologiska institutionen vid Lunds universitet), Andreas Føllesdal, professor (Norsk center for menneskerettigheter, Oslo universitet) och Mads Sørensen, fil.dr (Institut for idéhistorie, Aarhus universitet).

Seminariet finansieras med medel från Nordiska Ministerrådet och Vetenskapsrådet.

Programmet finns på http://www.statsvet.su.se/ispc

Närmare information lämnas av Michele Micheletti på e-post michele.micheletti@kau.se eller tfn 070-344 79 60

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera