Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 augusti 2004

Internationell konferens om Bartonellabakterier

Den 26-28 augusti kommer den bakterie som misstänks ligga bakom den mystiska orienterarsjukan att stå i fokus för en internationell konferens som arrangeras av Uppsalaforskare över fakultetsgränserna.

Ett flertal arter inom Bartonellafamiljen, som man misstänker ligger bakom den mystiska orienterarsjukan, orsakar sjukdom hos människa. En av dessa ger upphov till kattklösarsjukan som sprids med katter. En annan orsakar skyttegravsfeber, som var vanligt förekommande bland soldater under första världskriget och nu åter är på frammarsch bland det växande antalet hemlösa personer i storstadsregionerna.

I slutet av augusti anordnas en internationell konferens om Bartonellabakterier i Uppsala. Under ett par intensiva dagar i augusti kommer forskare från USA, Europa, Sydamerika och Asien att diskutera den globala spridningen av bakterierna och risken för utbrott av nya epidemier. Man kommer också att belysa de genetiska mekanismer som styr infektionsförloppet. Avslutningsvis presenterar forskare vid amerikanska företag och laboratorier sitt arbete med att utveckla ett kattvaccin mot Bartonellabakterierna.

Konferensen äger rum vid Evolutionsbiologiskt Centrum i Uppsala och arrangeras i sann tvärvetenskaplig anda mellan medicinare, veterinärer och naturvetare som alla arbetar med Bartonellabakterier, men från olika infallsvinklar.

Vid den teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har professor Siv Andersson och hennes forskargrupp tidigare under sommaren publicerat hela arvsmassan för de Bartonellabakterier som ger skyttegravsfeber och kattklösarsjukan. Vid Uppsala Akademiska Sjukhus arbetar professor Göran Friman och docent Eva Hjelm med diagnostik av Bartonellabakterier. Där studerar också docent Martin Holmberg utbredningen av bakterierna bland smågnagare i svenska skogar och bland Stockholms hemlösa. Vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt söker Eva Olsson Engvall och hennes medarbetare efter spår av Bartonellabakterier i svenska tamkatter med hjälp av moderna genetiska metoder.

Konferensen finansieras av Uppsala universitet, fakulteten för medicin och farmaci samt fakulteten för teknik och naturvetenskap, och sponsras av ett flertal biotekniska företag.

Länk till konferensen:
http://artedi.ebc.uu.se/bartonella2004/

Kontaktinformation
Kontaktperson: Siv Andersson, 018-471 43 79, eller via e-post: Siv.Andersson@ebc.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera