Artikel från Skogforsk

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2004

Tall kan överleva allvarliga angrepp av Gremmeniella

Åren 2001 och 2002 drabbades 400 000 hektar svensk tallskog av skadesvampen Gremmeniella. Skogsbruket tvingades avverka stora arealer angripen skog, bland annat för att förhindra massförökning av märgborrar som också angriper skogen. Nya resultat från Skogforsk visar nu att tall kan överleva omfattande angrepp av Gremmeniella och att märgborrar angriper träden först vid mycket stora barrförluster.

Gremmeniella-utbrottet som blev synligt under försommaren 2001 var det hittills mest omfattande dokumenterade angreppet i Sverige. Det var koncentrerat till Bergslagen, Värmland och Sydsvenska höglandet, men spridda angrepp påträffades över hela landet.

För att rädda virkesvärden och förhindra en andra våg av skador i form av märgborreangrepp avverkades stora arealer medelålders tallskog. Skogsbruket följde i stor utsträckning Skogsstyrelsens rekommendation och avverkade träd som hade förlorat mer än 85-90 procent av barren. De nya resultaten visar också att nästan alla träd som dött av svampangreppen hade förlorat mer än 90 procent av barren, medan märgborren hade förökat sig i träd som förlorat mer än 97 procent av sina barr.

– Resultaten tyder på att Skogsstyrelsens rekommendation är rimlig. Men ett problem vid tillämpningen av rådet är att förutsäga angreppens utveckling, eftersom de är väderberoende, menar Ulf Sikström, forskare på Skogforsk.

Kontaktinformation
Ulf Sikström, Skogforsk.; 018-18 85 52, 070-638 85 52
E-post: ulf.sikstrom@skogforsk.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera