Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 augusti 2004

Endotoxiner i cigarettrök

Ett rum där det rökts innehåller tiotals eller hundratals gånger mer endotoxiner än rökfri inomhusluft, visar en forskargrupp från Lunds universitet. Endotoxin är namnet på en grupp giftiga ämnen som produceras av bakterier och som finns naturligt bland annat i luften. I de normala låga koncentrationerna är endotoxinerna inte skadliga, utan kan tvärtom tänkas skydda mot allergier, men högre koncentrationer ger kraftiga inflammatoriska reaktioner i luftvägarna.

Endotoxinerna har länge varit kända för sin starka förmåga att orsaka inflammationer. Damm som är rikt på endotoxiner utgör en hälsorisk på många arbetsplatser och anses vara en viktig förklaring till att lantbrukare så ofta lider av kronisk bronkit. Endotoxiner från byggmaterial, damm, växter m m i hemmet kan också bidra till astma. Däremot har det inte tidigare varit klart bevisat att endotoxiner också finns i cigarettrök.

Lundagruppen, som leds av docent Lennart Larsson, har i sina försök simulerat både passiv och aktiv rökning. I de senare försöken ordnade man en utrustning som “rökte” en cigarett på 8-10 minuter och samlade in rökens innehåll i ett filter. I försöken med passiv rökning lät man en cigarett i halvtimman “rökas” i ett oventilerat rum under sju timmar, och jämförde det med ett likadant rum utan rök. Resultaten, som redovisats i den internationella tidskriften Indoor Air, visar att halten av de giftiga ämnena i det rökiga rummets luft var hela 120 gånger större än i ett rökfritt rum. Tobaks-endotoxinet verkade dessutom vara av den mest aggressiva sorten bland de olika former av endotoxin som finns.

Nyckeln till fyndet är en unik kemisk-analytisk metod som lundaforskarna under många år utvecklat för bestämning av endotoxiner i kliniska prov och miljöprov. Med denna metod har man nu bl a verifierat de resultat som den amerikanske forskaren Jeffrey Hasday presenterade för några år sedan och som tydde på att det skulle kunna finnas endotoxiner i cigarettrök.

– Detta kan vara en av förklaringarna till att rökare så ofta lider av luftvägssjukdomar. Att passiv rökning innebär att utsättas för extremt höga endotoxinkoncentrationer är något helt nytt, säger Lennart Larsson, som hoppas att resultaten kan användas i upplysningsarbetet mot rökning.

Lundaforskarna vill nu gå vidare med att se om endotoxiner från tobaksrök kan fastna på dammpartiklar och på sätt hålla sig kvar i en miljö där det en gång rökts. De vill också undersöka hur ventilation påverkar halterna av cigarettröks-endotoxin i inomhusluft.

Mer information Lennart Larsson, Lennart.Larsson@mmb.lu.se och 046-17 72 98. Forskargruppen beskrivs även på medicinska fakultetens forskningsdatabas, se http://www.medfak.lu.se/forskning/forskningsdatabaser.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera