Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 augusti 2004

Mästerorienterarei regnskogsmörker

Ingen nattmörker är tätt nog för det natt-aktiva biet Megalopta genalis. Ett forskarteam lett av professor Eric Warrant från Institutionen för cell- och organismbiologi vid Lunds universitet har visat att detta bi har ett extremt gott mörkerseende – det kan uppfatta ljusintensiteter som är 100 miljoner gånger svagare än dagsljus! Rönen presenteras i det senaste numret av den ansedda vetenskapliga tidskriften Current Biology.

Megalopta tillhör familjen Halictidae varav flera arter finns på Öland. Men svenska bin är bara aktiva på dagen. Nattaktiva arter finns endast i tropikerna. Undersökningarna av Megalopta genalis har gjorts på ön Barro Colorado som ligger mitt i Panamakanalen.

I den artrika regnskogen är konkurrensen om resurserna hård, något som kan ha fått dagaktiva arter att anpassa sig ett liv i nattmörker. Liksom deras daglevande släktingar kan de i mörket finna de landmärken som leder dem till attraktiva blommor och tillbaka till boet.

Bina följdes med kameror som arbetade i det infraröda frekvensområdet. Man manipulerade också landmärken. När dessa flyttades sökte bina upp dem fast de därigenom hamnade i ett område långt bort från boet.

– Det blir ofattbart mörkt i en tropisk regnskog om natten. En människa som sträcker ut armen framför ögonen kan inte se handen. Det är ett rekord i insektsvärlden att uppnå så hög ljuskänslighet med den typ av fasettögon Megalopta är utrustad med, konstaterar professor Warrant.

Det är samma typ av ögon som hos det dagaktiva honungsbiet. När forskarna gjorde optiska och fysiologiska undersökningar av Megaloptas ögon fann de att dessa var 30 gånger ljuskänsligare än houngsbiets. Det räcker inte långt för att förklara Megaloptas nattliga orienteringsförmåga. Men i biets hjärna identifierade man vissa specialiserade synceller med tillhörande strukturer som kan fungera som förstärkare: ljussignaler läggs ihop och intensifierar den mottagna bilden.

Kontaktinformation
För ytterligare information: Professor Eric Warrant nås på tel 0704 96 49 27, e-post Eric.Warrant@cob.lu.se. Den aktuella artikeln finns i Current Biology, Vol 14, August 10, 2004, och heter Nocturnal Vision and landmark orientation in a tropical halictid bee.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera