Artikel från KTH – Kungliga Tekniska högskolan

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

5 augusti 2004

Dingons mamma en kinesisk tamhund

Den australiska dingon härstammar från tamhundar som människor från Sydostasien hade med sig till Australien för ungefär 5 000 år sedan. Det visar nya forskningsrön från KTH. Genetiska studier pekar mot att det troligen rör sig om ett enda tillfälle och ett mycket litet antal hundar.

Historien börjar när några kinesiska hundar hoppar i land från en båt.

– Hur man än tar sig till Australien måste det till en resa över öppet hav på minst 50 km – en sådan resa har inget större landlevande djur klarat utan hjälp från människan, vad man vet. Sammantaget finns det därför goda grunder att tro att dingons förfäder hoppade i land i Australien tillsammans med människor som färdats dit med båt, säger Peter Savolainen på KTH som har lett arbetet.

Studien visar också att dingon varit isolerad genetiskt under minst 3 500 år och därför utgör en unik rest där utseendet hos tidiga tamhundar finns bevarat. Resultaten ger svar på frågan som många forskare ställt om den gula vilda hunden i Australien och vad den egentligen är för något. Studien publiceras nu i den ansedda amerikanska vetenskapstidskriften PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA), artikeln förhandspubliceras denna vecka på PNAS Online Early Edition.

Peter Savolainen och hans medarbetare har undersökt arvsmassa (DNA) från 211 dingos och jämfört den med motsvarande del av arvsmassan hos mer än 600 tamhundar och vargar för att hitta likheter och olikheter. Antalet skillnader i arvsmassan pekar inte bara på eventuellt släktskap utan ger också information om hur lång tid det har gått sedan olika arter och raser skildes åt.

Hälften av DNA-proverna från dingo är identiska med varandra och övriga skiljer sig bara på något enstaka ställe. Så små variationer i arvsmassan stärker teorin att dingons förfäder kom sent till Australien (5 000 år sedan) och tyder på att inblandningen av arvsmassa från nya individer varit ytterst liten sedan dess.

Peter Savolainen och hans kollegor från Australien och Nya Zeeland har kunnat konstatera stora likheter mellan arvsmassan hos dingo och hundar från Sydostasien, vilket talar för att dingon är en tamhund som förvildades snarare än en äkta vildhund från start. Likheten stärker också teorin att det är från Sydostasien dingon kommer, och inte från Indien som man tidigare haft som alternativ hypotes eftersom vissa hundraser i Indien har ett skelett som påminner mycket om dingons.

En rad andra fakta stärker slutsatserna från de genetiska studierna. Dingon uppvisar stora utseendemässiga likheter med dagens tamhundar, det äldsta arkeologiska fyndet av dingo i Australien är 3 500 år och dingon finns inte på Tasmanien som skildes från resten av Australien för 12 000 år sedan. Att dess förfäder skulle kommit till Australien för 5 000 år sedan stämmer också väl överens med att kinesiska folkslag vid den tiden koloniserade övärlden utanför Australien.

Forskningen kring dingons ursprung har genomförts av Peter Savolainen i samarbete med forskare från Australien och Nya Zeeland, och bygger på de uppmärksammade resultaten kring tamhundens ursprung från vargen som samma forskare presenterade för ett par år sedan.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Peter Savolainen, institutionen för bioteknologi, KTH
08-553 783 35, e-post: savo@biotech.kth.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera