Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 juli 2004

Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerheten

För första gången ska en jurist granska hur det står till med rättssäkerheten för tvångsvårdade patienter inom psykiatrin. Följer man lagen och lagstiftarens intentioner? Det är en viktig fråga eftersom de som vårdas med tvång ofta har svårt att själva tillvarata sin rätt. Granskningen sker i ett forskningsprojekt vid Lunds universitet.

Enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) kan en psykiskt sjuk person vårdas och behandlas mot sin vilja. Den patient som vårdas med stöd av LPT är inte dömd till psykiatrisk tvångsvård för att han/hon har begått ett brott utan på grund av personens psykiska hälsotillstånd och vårdbehov. Tvångsvård får endast ges om patienten lider av en allvarlig psykisk störning och har ett oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnet-runt-vård och inte frivilligt samtycker till sådan vård.

Beslut om tvångsvård fattas först av en chefsöverläkare inom psykiatrin. Tvångsvården får pågå i högst fyra veckor, sedan måste den prövas i domstol. Domstolarna (länsrätterna) har i genomsnitt 500 ärenden om året som rör LPT, varav en del är överklaganden.

– Lagen om psykiatrisk tvångsvård ska sätta gränser för när tvångsvård får ske och reglerna är utformade till skydd för den enskilde individen. Men lagen används ju av både sjukvårdspersonal och domstolar och som lagen är skriven kan den ge utrymme för olika tolkningar, säger Ewa Gustafsson på Juridiska institutionen vid Lunds universitet.

I ett nystartat forskningsprojekt ska hon analysera alla domstolsbeslut under 2003 och 2004 som rör LPT. Syftet är att studera hur lagen tillämpas inom sjukvården och av domstolarna och jämföra med bl.a. lagtexten och förarbeten till lagen.

Ett exempel är vilken innebörd man lägger i begreppet “allvarlig psykisk störning”. Finns det en konflikt mellan lagstiftningens intentioner och hur man inom hälso- och sjukvården och inom domstolarna bedömer psykiatriska tillstånd? Vilka konsekvenser får det i så fall för patienterna?
Projektet finansieras av det statliga Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

För mer information kontakta Ewa Gustafsson, Juridiska institutionen, Lunds universitet.
Tel: 046-222 10 36
Mobil: 070-317 40 75
E-post: Ewa.Gustafsson@jur.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera