Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 juli 2004

Rädslan större än man trott hos syskon till patienter med schizofreni

Vid studier av familjens betydelse för patienter med schizofreni läggs ofta störst fokus på föräldrarnas roll. Det har dock visat sig att de flesta patienter med schizofreni anser att det stöd de får från sina syskon är minst lika viktigt som det de får från sina föräldrar.

Nu har en studie vid Karolinska Institutet och Uppsala Universitet undersökt hur syskon till patienter med schizofreni upplever situationen av att ha ett sjukt syskon.

I den aktuella studien gjordes en kvalitativ analys kring de psykologiska aspekterna av att ha ett syskon som lider av schizofreni. Intervjuer gjordes med 16 personer med en bror eller syster som drabbats av sjukdomen. Syskonen fick svara på frågor om själva sjukdomen, hur de hanterat denna och hur det påverkat dem. Sammanställningen av svaren utmynnade i tre huvudteman: syskonrelationens betydelse, anpassningsmönster och rädsla för ärftlighet. Vid samtal om relationens betydelse framkom starka känslor av kärlek, sorg, ilska, avund, skuld och skam i relation till sitt sjuka syskon. De olika anpassningsstrategier syskonen tillämpade var undvikande, isolering, normalisering, omhändertagande och sörjande. Syskonen använde huvudsakligen en strategi. Majoriteten av syskonen uttryckte även en stark rädsla för att själv drabbas av psykisk sjukdom vilket i sin tur påverkade förhållningssättet till det sjuka syskonet.

Sammanfattningsvis så visade denna studie att syskon till patienter med schizofreni i allra högsta grad påverkas av att ha ett sjukt syskon. Samtidigt som man har medlidande med sitt sjuka syskon är man rädd för att själv insjukna. Dessutom känner man skuld över att vara den som skonats från sjukdomen. Många upplever sig själva vara bärare av “dåliga gener”. Resultaten från studien är i linje med tidigare studier om hur syskon hanterar situationen av att ha en psykiskt sjuk bror eller syster. Denna studie skiljer sig från tidigare forskning genom att även visa på att syskonens egen oro för ärftlighet är betydligt större än förväntat. Detta är ett outforskat område som förtjänar fortsatt uppmärksamhet. Genom att erbjuda syskon till patienter samtal om sin unika situation, kan behandling och stöd till såväl det sjuka som det friska syskonet förbättras

Studien publicerades i juli i tidskriften Schizophrenia Bulletin.

Referens
Stålberg G, Ekerwald H, Hultman CM. Siblings with schizophrenia: sibling bond, coping patterns and fear of possible schizophrenia heredity. Schizophrenia Bulletin, 2004, vol 30(2), s. 445-58.

Kontaktinformation
För frågor, kontakta Gabriella Stålberg, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet
Telefon: 08-524 861 66, 0703-42 52 46
E-post: Gabriella.Stalberg@meb.ki.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera