Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 juli 2004

Ny metod leder till stabila experiment med limförband

Svante Alfredssons doktorsavhandling är en del i ett forskningsprojekt som syftar till att använda nya konstruktionsmetoder när lätta och höghållfasta konstruktionsmaterial fogas samman.

Första steget i forskningsprojektet är att utveckla experimentella metoder för att bestämma ett limskikts deformationsbeteende. I andra steget utvecklas fysiska och matematiska modeller som beskriver limskiktets egenskaper. I tredje steget implementeras modellerna i en datormiljö för att möjliggöra simuleringar. Projektets mål är genomföra simuleringar där man bedömer styrkan hos exempelvis en bil för att minska behovet av tidsödande och kostsam fullskaleprovning.

Idag ställs höga krav på bilindustrin att minska utsläppen med bibehållen eller förbättrad krocksäkerhet. Detta tvingar fram lätta bilar byggda av lätta material. Nya materialkombinationer och fogningsmetoder kräver i sin tur nya konstruktionsprocesser. I knutpunkter fogas lätta och höghållfasta konstruktionsmaterial samman och där kan limförband vara en lämplig metod i stället för den vedertagna metoden punktsvetsning. Limförband gör fogarna lätta och utrymmessnåla, tillåter materialkombinationer som är omöjliga att svetsa och gör konstruktionen styvare. Limförbandet innebär dessutom att material isoleras elektrolytiskt från varandra, vilket gör att man slipper rostproblem. Rost uppstår ofta när olika material kommer i kontakt med varandra.

Alfredssons avhandling behandlar huvudsakligen utveckling av experimentella metoder när man ska bestämma ett limskikts deformationsbeteende. Gemensamt för många traditionella experimentella metoder är svårigheter att utvärdera resultaten. För att kunna utvärdera experimenten tvingas man ofta göra antaganden om limmets deformationstillstånd som är svåra att belägga i praktiken. Dessutom är många traditionella metoder instabila vilket gör det omöjligt att fånga hela deformationsförloppet. De metoder som presenteras i avhandlingen är utvecklade för att undvika instabilitet under experimenten. Metoderna tillåter dessutom att en utvärdering genomförs utan att man gör antaganden som senare inte går att kontrollera.

Avhandlingen “Constitutive Behaviour and Fracture of Adhesive Layers” försvarades vid en offentlig disputation på Chalmers den 10 juni.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Svante Alfredsson, Högskolan i Skövde, tel 0500-44 85 26, e-post: svante.alfredsson@ite.his.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera