Tema

Europeisk utmärkelse inom Health Management till KI-doktorand

European Health Management Association (EHMA) ger en forskarstudent på Karolinska Institutet, Johan Thor, en utmärkelse för den bästa doktorandpublikationen i Health Management i Europa. Johan Thors studie publicerades i den vetenskapliga amerikanska tidskriften Quality Management in Health Care i januari 2004.

I studien visar Thor och hans medförfattare hur speciella handledare, så kallade facilitatorer, kan hjälpa chefer och medarbetare i vården att bedriva systematiskt förbättringsarbete. I sitt avhandlingsarbete undersöker Johan Thor hur systematiskt förbättringsarbete etableras i en sjukvårdsorganisation.

– Det är ofta nödvändigt, men väldigt svårt, att genomföra förändringar i organisationer, säger Johan Thor. Forskning visar att mellan 40 och 90 procent av förändringsprojekt misslyckas med att uppnå avsedda mål.

Ett vanligt tillvägagångssätt för att hantera förändring är att arbeta med systematiskt förbättringsarbete enligt beprövade metoder, men det är fortfarande oklart hur detta kan underlättas i praktiken.

Den belönade studien baseras på över 1000 möten i 93 förbättringsprojekt på Huddinge universitetssjukhus under åren 1997-2001. På mötena bidrog facilitatorerna till förbättringsarbetet genom att ge metodstöd till chefer och medarbetare, så att de kunde fokusera på själva innehållet i arbetet. Facilitatorerna hjälpte till med att bl.a. sköta om metodiken och dokumentationen och därmed spara på chefers och medarbetares tid. Samtidigt utvecklade de förbättringsarbetet kontinuerligt, genom ett lärande förhållningssätt tillsammans med deltagarna.

– Genomgående användes ett lärande förhållningssätt i linje med teorier om professionellas lärande vilket sker genom praktik och reflektion snarare än genom formella studier i första hand. Det är framgångskonceptet, säger Johan Thor.

The European Health Management Association (EHMA) är ett europeiskt nätverk som stödjer utveckling inom hälso- och sjukvård genom förbättringar av ledning och organisation. EHMAs vetenskapliga kommitté lyfte vid utmärkelseceremonin fram att artikeln förenar praktisk relevans – många lärdomar som redovisas skulle kunna tillämpas direkt av chefer och medarbetare i vården – med teoretisk och metodologisk stringens.
Nio publikationer från Belgien, Irland, Nederländerna, Polen, Storbritannien, Sverige, och Tyskland tävlade om utmärkelsen.
Läs mer på: http://www.ehma.org/karolinska_home.shtml


Johan Thor är doktorand vid Medical Management Centrum på Karolinska Institutet (http://www.lime.ki.se/mmc). Verksamheten drivs i nära samverkan med bl. a. Stockholms läns landsting.
Johan Thor är läkare från Karolinska Institutet och har en Master of Public Health-examen från Harvard University i Boston, USA.
Idag arbetar han som specialistläkare med kvalitets- och verksamhetsutveckling vid chefläkarenheten på Karolinska Universitetssjukhuset.

Referens:
Thor J, Wittlöv K, Herrlin B, Brommels M, Svensson O, Skår J, Øvretveit J. Learning helpers: How they facilitated improvement and improved facilitation – lessons from a hospital-wide quality improvement initiative. Qual Manag Health Care. 2004 Jan-Mar;13(1):60-74.

Kontaktinformation
För ytterligare information kontakta:
Johan Thor, telefon: 073-966 08 04
E-post: johan.thor@cmi.ki.se eller johan.thor@kus.se

Europeisk utmärkelse inom Health Management till KI-doktorand

 lästid ~ 2 min