Artikel från Vetenskapsrådet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 juni 2004

Problem för grundläggande kemiteknik – drabbar svensk industri?

Kemiteknik spelar en stor roll inom flera nya forskningsområden och för svensk industri. Men svensk kemiteknikforskning har uppenbara problem, en internationell expertgrupp som utvärderat området efterlyser en forskningsstrategi för att bland annat komma till rätta med otydligt fokus och den knappa återväxten.

– Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap har i sin forskningsstrategi för de kommande fyra åren pekat ut grundläggande teknikforskning som ett av sina satsningsområden; på vilket sätt det kommer att påverka just kemiteknik är svårt att sia om, säger Lars Börjesson, tf huvudsekreterare för Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

Expertgruppen efterlyser en strategi för hur kompetensen inom kemiteknikforskningen bäst ska tas om hand så att områden som är viktiga för svensk industri behåller sin framskjutna position. Speciellt pekar de på att svensk pappersmassa- och pappersforskning har stor potential och i vissa fall till och med är världsledande.
Inom kemiteknik studeras kemiska processer, i första hand i industriell skala, och frågor som rör energi och miljö. Resultaten från svensk grundforskning inom kemiteknik gynnar ofta nationella industriföretag inom t ex pappersmassa- och papperstillverkning, läkemedelstillverkning och mineralberedning och -förädling. Fokus har på senare år förskjutits allt mer från process- till produktutveckling.

Återväxten är ett annat problem, expertgruppen konstaterar att de unga forskarna inom kemiteknik är få och att de som finns har svårt att komma vidare i karriären. – Det här är tyvärr inte unikt för kemiteknik, säger Lars Börjesson, många forskningsområden har idag stor brist på rekryteringstjänster och resurser för duktiga unga forskare”.


Om rapporten

Utvärderingen “International Evaluation of Chemical Engineering in Sweden, March 2004” ingår i Vetenskapsrådets rapportserie (nr 2004:3). 23 forskares projekt inom området kemiteknik med finansiering från Vetenskapsrådet och det tidigare Teknikvetenskapliga forskningsrådet (TFR) har granskats. Lista över de utvärderade forskarna bifogas. Den internationella expertgruppen bakom rapporten har bestått av professorerna Chad P. J. Bennington, Vancouver, Kanada; Bjerne S. Clausen, Lyngby, Danmark; Adriaan R. P. van Heiningen, Orono, USA; Steven Holdcroft, Burnaby, Kanada; A. Outi I. Krause, Helsingfors, Finland och Ulrich Schubert, Wien, Österrike.

Mer information och beställningar
Gå via länk nedan för yttterligare dokument. Rapporten är gratis och kan beställas via Vetenskapsrådets Internetbokhandel.

Kontaktinformation
Lars Börjesson, tf huvudsekreterare naturvetenskap och teknikvetenskap, E-post: Lars.Borjesson@vr.se
Winnie Birberg, forskningssekreterare kemi, 08-546 44 252, E-post: Winnie.Birberg@vr.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera